dimecres, 14 de novembre de 2012

Estudi sobre el vincle (apego) dels nens, en edat preescolar, amb la mare i el risc que això suposa en la seva adaptació al Jardí de la Infància: Poden els mestres notar-ne la diferència?


En aquest estudi s'aborden dos problemes en base a la Teoria del Vincle (apego):
Primerament s'ha investigat si una relació propera entre nens i mestres pot protegir als infants que no estan ben vinculats a les seves mares de resultats negatius, especialment en comportaments agressius. I per altre banda es va avaluar si la sensibilitat dels mestres pot protegir als infants amb un vincle segur, respecte d'altres relacions més fredes d'aquests mestres amb els seus alumnes.
Es va fer servir una mostra de 127 nens, i es va observar els vincles entre mares i nens de pre-escolar. A Kindergarten es va observar la sensibilitat dels mestres, la relació propera entre nens i mestres, i les conductes agressivesn qualificades pels mateixos professors.
Els resultats de l'anàlisi multinivell de la regressió geràrquica va mostrar per primera vegada que amb una bona relació propera entre mestres i alumnes, els infants amb un vincle menys segur presenten menys risc de comportaments agressius.
I per altre banda es va trobar que amb els mestres que tenen una alta sensibilitat, hi ha menys risc que els nens amb un vincle menys segur desenvolupin males relacions amb aquests professors.
Buyse, E., Verschueren, K. and Doumen, S. (2011), Preschoolers' attachment to Mother and Risk for Adjustment Problems in Kindergarten: Can Teachers Make a Difference?. Social Development, 20: 33–50. doi: 10.1111/j.1467-9507.2009.00555.x  Preschoolers' Attachment to Mother and Risk for Adjustment Problems: Can Teachers Make a Difference?