dissabte, 16 de març de 2013

Algunes dades sobre la salut mental als EEUU


Existeixen dades similars del nostre país?, les coneixem?...

·         Les malalties mentals s’associen a una major incidència de malalties cròniques com poden ser: malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, asma, epilèpsia i càncer.
·         La malaltia mental s’associa amb una menor cerca d’atenció mèdica, amb la reducció de l’adherència a les teràpies de tractament en malalties cròniques i a un major risc d’obtenir resultats adversos en diferents àmbits de la salut.
·         Moltes d’aquestes persones pateixen més d’un trastorn mental, en un moment donat. Gairebé la meitat (45%) d’aquesta població amb problemes de salut mental compleixen els criteris de dos o més trastorns alhora, així com una elevada  i severa comorbiditat.
·         Els trastorns mentals foren una de les cinc àrees més costoses (cares) als EEUU l’any 2006, amb unes despeses superiors als 57,5 mil milions de dollars.

Accés al tractament
·         Uns de cada quatre pacients que és visitat en atenció primària pateix o ha patit una depressió. Tot i així els metges d’atenció primària n’identifica menys d’un 31% d’aquests pacients.
·         Entre els 8,9 milions d’adults amb alguna malaltia mental acompanyat d’un trastorn per ús de substàncies, el 44% d’aquest va rebre tractament únicament per consum de substàncies o per malaltia mental en el darrer any; el 13,5% va rebre alhora tractament per malaltia mental i abús de substàncies; i el 37,6% ni tant sols va rebre cap mena de tractament.
·         El 4% dels adults joves presenten un abandonament del tractament en salut mental, tot i la percepció que ells mateixos tenen de la necessitat de tractar aquests problemes mentals.
·         Les persones que pateixen un trastorn psicòtic o un trastorn bipolar, tenen un 45% I un 26% respectivament, menys de probabilitat de ser atesos per un metge d’atenció primària que les persones que no presenten cap trastorn mental.

La Depressió
·         El Trastorn Depressiu Major (TDM) és la principal causa de discapacitat als EEUU en persones d’entre els 15 als 44 anys.
·         El TDM afecta aproximadament a 14,8 milions de persones adultes als EEUU; o el que és el mateix, el 6,7 de la població major de 18 anys presentarà alguna vegada a la vida un TDM.
·         Tot i que un TDM pot donar-se a qualsevol edat, sol aparèixer, de promig, als 32 anys d’edat.
·         El Trastorn Depressiu Major (TDM) és més freqüent en dones que en homes.

L’Ansietat
·         Aprox. 40 milions de persones adultes majors de 18 anys, als EEUU, (o el que és el mateix, el 18,1% de la població total d’aquest país) patirà al llarg de la seva vida un trastorn d’ansietat.
·         Els Trastorns d’ansietat solen donar-se al conjuntament amb un trastorn depressiu o un abús de substàncies.
·         Gairebé les tres quartes parts de les persones que han patit un Trastorn d’Ansietat han tingut el seu primer episodi als 21,5 anys.

Els Trastorns Mentals
·         En el darrer any el cost de l‘atenció als adults amb algun tipus de malaltia mental ha estat  de 45,1 milions de dollars.
·         El cost suportat per l’estat en l’atenció d’adults amb malalties mentals greus ha estat d’11 milions de dollars.
·         Els darrers estudis publicats indiquen que el 25% dels ciutadans dels EEUU tenen una malaltia mental i que gairebé el 50% dels adults desenvoluparà al menys una malaltia mental al llarg de la seva vida.
·         La causa per la qual gairebé una quarta part de tots els ciutadans d’aquest país que ingressa en hospitals  ho fa per depressió, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres trastorns en salut mental o consum de substàncies.

L’Estigmatització
·         La major part dels adults amb simptomatologia pròpia de trastorns en salut mental (78%) i dels qui no presenta símptomes de malaltia mental (89%) està d’acord en que un bon tractament pot ajudar les persones amb problemes de salut mental a portar una vida ben normal.
·         El 57% dels adults d’aquest país creu que la gent és amable i sent compassió per les persones amb algun problema de salut mental.
·         Tant sols el 25% dels adults amb problemes de salut mental creu que el gruix de la gent és amable i sent compassió de les persones amb malalties mentals.


Totes aquestes dades han estat extretes de les agencies governamentals de salut dels EEUU i del departament de Salut i Serveis Humans d’aquest país. (Centers for Disease Control and Prevention, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, National Institute of Mental Health, American Psychological Associationhttp://www.apa.org/helpcenter/data-behavioral-health.aspx