dimarts, 8 d’agost de 2017

Psicoteràpia a distància i domiciliària
Portem a terme una intervenció psicològica integral, totalment personalitzada, individualitzada i ecològica (adaptem les sessions i els tractaments a uns nous escenaris d’actuació, per bé que el treball psicoterapèutic és el mateix, ja que en amb dos cassos treballem cara a cara i de tu a tu.).

L’atenció a distància (per Skype) i domiciliària que oferim és per totes aquelles persones que necessiten d'un recolzament psicològic, d'orientació  i d'assessorament, per a millorar o desenvolupar un aspecte determinat que està influint de forma negativa en la seva vida diària. 
És especialment pràctic per les persones que es troben privades de la possibilitat d'acudir personalment a la consulta o amb la impossibilitat temporal o permanent de moure’s fora del seu propi domicili, ja sigui per causes associades a trastorns físics i orgànics de diferent índole, com també per causes personals o familiars que impliquen dificultats de trasllat i mobilització.