Àrees d'intervenció

El tractament psicològic que et proposem és un procediment breu (promig de 10 sessions) intens, interactiu i interpersonal entre un professional/especialista i un client/pacient que presenta unes determinades queixes, problemes o trastorns, que poden ser resolts amb psicoteràpia. La metodología emprada es basa en l'evidència científica, lo que comporta un elevat percentatge d'èxit en la vinculació i millora del teu benestar.

La Psicologia Aplicada és l'àmbit d'especiaització de la Psicologia General que aplica el coneixements i la recerca de la Psicologia Bàsica per ajudar a resoldre els problemes reals de les persones, mitjançant l'ús de tècniques, instruments i aplicacions científiques.

D'acord a una visió holística i integradora dels aspectes biològics, psicològics i socials, proporcionem a les persones, parelles i organitzacions un seguit d'eines i recursos que els permeti superar les dificultats del moment, per tal que puguin viure la seva vida sense culpes, pors o estigmes, ajudant-los a reconèixer la seva pròpia vàlua i capacitat de superació dels moments adversos.

 • Psicoteràpia individual, familiar i de parelles
 • Intervencions en psicologia social
 • Atenció a la Dona
 • Situacions de Crisi i Emergències, Dòl i Pèrdues
 • Psicologia del Treball i les Organitzacions
 • Exploracions i Diagnòstics  
 • Informes psicològicsPsicoteràpia individual, familiar i de parelles.
Les entrevistes diagnòstiques que duem a terme en les sessions de psicoteràpia ens permeten ajudar-te a clarificar i definir aquelles incomoditats i neguits que fan que no et sentis prou be amb la teva vida. Si cal, també et proposarem dur a terme una exploració o avaluació neuropsicològica específica que ens permetin oferir-te un adequat assessorament preventiu i d'orientació psicològica, davant les possibles alteracions, relacionades amb la salut mental i/o les conductes desadaptatives.

  • Neurocognició i Neurodesenvolupament
  • Trastorns Bipolars
  • Depressiona i ansietats
  • Obsessions, estrès i dissociacions
  • Somatitzacions 
  • Trastorns de l'alimentació
  • Control d'impulsos i conductes disruptives
  • Ús de substàncies i trastorns addictius
  • Trastorns de la personalitat

Treballem en un ambient còmode i distès que ens permeti parlar i crear un diàleg professional i alhora informal, on fem un seguit de preguntes que ens ajudaran a comprendre millor les teves preocupacions i determinar un pla de treball específic i adequat.
És important que surtis de les sessions sentint que has estat escoltat/da i que et pots moure en una nova direcció, més positiva i clara, ja des de la primera visita.
Si estàs llest/a per fer aquest primer pas, posa't ara mateix en contacte amb nosaltres per programar la teva sessió psicoterapèutica.​


Psicologia del treball i les organitzacions

La nostra tasca en l'àmbit laboral i de les organitzacions es centra en dur a terme una intervenció psicològica integral i especialitzada en el comportament de les persones, que contribueixi a la generació de valor afegit, mitjançant la gestió i desenvolupament del talent humà, d'acord amb les estrategies i objectius de l'empresa/organització, a tots els nivells (econòmics, socials i de satisfacció personal).

Treballem colze a colze amnb els nostres clients per:

  • Identificar els criteris de selecció que comportin l'èxit dels treballadors en les seves funcions laborals i en els diferents nivells de la organització.
  • Cercar els mitjans adequats que ens permetin mesurar de forma efectiva els criteris apropiats per cada procés selectiu.
  • Oferir solucions personalitzades que siguin rentables, tant pels nostres clients com pels candidats.


Situacions de crisi i emergències, dol i pèrdues

A vegades la vida ens posa a prova de forma extraordinàriament dura i complexa. És en aquests moments  de patiment intens quant més s'agraeix un recolzament professional i de qualitat.

    - Dol per una pèrdua consumada
    - Procés de dol i conscienciació per una pèrdua que ha de ser inevitable en breu
    - Malalties cròniques o sobrevingudes, accidents, separacions i divorcis, pèrdua de feina...