Tractaments

PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TERÀPIA PERSONALITZADATAMBÉ A PARELLES I FAMÍLIES.

La psicología clínica i de la salut és l’àmbit d’especialització psicològica en la que s’aplica els coneixements i habilitats, tècniques i instruments científics davant les anomalies, trastorns i altres comportaments humans rellevants per a la salut i les malalties, amb la finalitat d’avaluar, diagnosticar, tractar, modificar i/o prevenir-los/les, d’acord a una visió holística i integradora dels aspectes biològic, psicològic i social.
En moltes ocasions les persones convivim amb conflictes, propis o de l’entorn, que fan aflorar patiments innecessaris. La nostra tasca com a professionals és ajudar-te a resoldre’ls mitjançant un diagnòstic acurat i un tractament adequat a les necessitats pròpies i individualitzades de cada cas.

ATENCIÓ JUVENIL I EN ADULTS:

Duem a terme exploracions, assessorament i orientació psicològica de les alteracions relacionades amb la salut mental i les conductes desadaptatives
 • Addiccions i control d’impulsos                                    
 • TDAH (juvenil i adult)                                     
 • Ansietats i fòbies
 • Trastorns afectius, de l’estat d’ànim                    
 • Personalitat                                    
 • Problemàtica social i de relació
 • Depressió                            
 • Insomni                                
 • Demències                             
 • Inadaptació als canvis vitals 
 • Problemes cognitius sobrevinguts                                
 • Atenció a la dona                                    
 • Violència de gènere    

Atenció psicològica en processos de dol, pèrdues I SITUACIONS CRÍTIQUES:

Oferim un servei individualitzat d'atenció de màxima qualitat i recolzament, per les persones que viuen un complex procés de patiment intens degut a:

-  Processos de dol per la pèrdua d'una persona estimada
-  Processos de dol anticipat per la clara conscienciació que la pèrdua de la persona estimada és inevitable
-  Altres processos de dol que la persona pateix degut a: malaltia, accidents, separacions i divorcis, pèrdua de la feina, ...

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS:

Un tractament psicològic és un procediment interactiu i interpersonal entre un facultatiu especialitzat i un client/pacient que presenta unes determinades queixes, problemes o trastorns, que poden ser resolts amb psicoteràpia.
 • Psicoteràpia individual (Joves, adults i gent gran)
 • Psicoteràpia familiar o de parella
 • Psicologia del Treball 
 • Exploracions i Diagnòstics  
 • Informe psicològic individual, familiar o de parella