Qui sóc

Benvingut al meu blog de Psicologia Clínica i de la Salut, i també al teu blog si hi vols participar per ajudar-me a enriquir-lo en benefici de tots.
El meu nom és Arturo Argelaguer Martínez. Sóc llicenciat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i formo part del Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb el Nº de Col-legiat 18376.

Sempre he pensat que l'aprenentatge havia de ser un estat permanent en la meva professió, i és per això que he dut a terme diversos màsters i postgraus universitaris que m'han permès d'especialitzar-me i estar sempre al dia pel que fa a les novetats i l'evolució de la Psicologia Clínica:
  • A la Universitat de Barcelona he dut a terme un Màster en Neuropsicologia i un Postgrau d'actualització en Psicopatologia Clínica, i 
  • A la Universitat Autònoma de Barcelona actualment estic duent a terme el Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut. Preten ser l'etapa final d'una formació acadèmica a l'Autònoma que si be vaig començar tard, hi he dut a terme la major part de la meva formació de postgrau amb un Màster en Psicopatologia Clínica especialitzat en adults i un Màster de Recerca en Psicologia Clínica, com a part del doctorat en Psicologia Clínica.
Si voleu conèixer i llegir alguns dels meus treballs i articles publicats, els podeu descarregar des de Research Gate

Prevenció, diagnòstic i teràpia personalitzada, també a parelles i famílies
Altres CURSOS, SEMINARIS i JORNADES que he realitzat.

Intervenció en Patologia Dual. La Depressió. Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD)

Addiccions no tòxiques. A què ens enganxem?. Edusalud / Intersalud 
Psicoteràpia dels símptomes ansiosos-depressius. Edusalud / Intersalud 
Neuropsicologia dinàmica. Edusalud/Intersalud 
Programa psicoeducatiu "Diamantes en Bruto II para TLP”. Hospital General de Catalunya.
Mites i realitats de les noves organitzacions familiars. EPSI (UAB)
Mediació: Adolescents difícils. EPSI (UAB)
Estrategias y Técnicas de Comunicación. UOC
Curs introductori a la Psicologia Jurídica. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Psiquiatria Forense. Intersalud / Edusalud
Seminari de Teràpia Sistèmica Breu Centrada en Solucions. IESP
Tractament de la Demència: estat actual de l' evidència. Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB
Jornada sobre Els Trastorns d' Ansietat. Secció de Psicologia Clínica i de la Salud del COPC
Jornada sobre La dependència afectiva. Secció de Psicologia Clínica i de la Salud del COPC
Seminari Estratègias i Estratagemes en las fases de la Teràpia. G. Nardone, Institut Gestalt.
Congrés  internacional d' educació. Universitat de les Illes Balears.

Perquè PSICÒLEG CLÍNIC/SANITARI i no terapeuta?

Si bé podem considerar un terapeuta com aquella persona amb determinades habilitats que dona recolzament en una o més àrees de l’assistència sanitària, aquest “títol” no sempre determina l’evidència científica/acadèmica de la seva formació i especialització. És per això que reitero la necessitat de una formació acadèmica regulada i a poder ser recolzada per una evidència científica, com és el cas de la Psicologia Clínica i de la Salut.
Parlar del Benestar de una persona no és qualsevol cosa. Els pacients recorren davant del Psicòleg perquè en un determinat moment de la seva vida pateixen en excés i necessiten d’un especialista, altament format, per tal que l’ajudi a valorar aquest moment i l’acompanyi en el camí de la resolució / reducció (en cassos patològics crònics) del problema, mitjançant una adequada aplicació de determinats protocols i tècniques d’actuació, específics per a cada persona en concret.
Al meu entendre la formació en psicologia és l’especialitat en l’àrea de la salut que millor s’adapta als coneixements cognitius, conductuals i/o comportamentals necessaris per a regular una part important del Benestar de les persones, tant des de l’àmbit clínic clàssic com amb la incorporació dels importants avenços que s’estan aconseguint amb les recerques científiques. D'aquí que l'enfoc professional amb el que treballo sigui el de la Psicologia Clínica Basada en l' Evidència (PCBE), el qual em permet de seleccionar les tècniques que han demostrat, científicament, uns millors resultats per a cada trastorn, podent així oferir als meus pacients les millors alternatives de curació i benestar possibles.