Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Afrontament. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Afrontament. Mostrar tots els missatges

divendres, 9 de setembre de 2016

Afrontant l'estrès post-vacacionalL’anomenat estrès post-vacacional no és més que un procés de readaptació fisiològica, emocional i d’hàbits de conducta que permet a les persones afrontar novament les obligacions i responsabilitats (socials, professionals i familiars) que suposa un retorn a la rutina del nostre dia a dia habitual, després d'un espai de temps més relaxat i de cert "descontrol".

Aquesta denominació no és un terme científic, sinó que ha anat sorgint de l'àmbit més popular, especialment utilitzat per la premsa i els mitjans de comunicació a finals d'agost i primers de setembre. Bona prova d'aquesta afirmació és la varietat de noms amb que s’anomena el nostre funcionament psicosocial en aquesta època de l'any: Síndrome post-vacacional, Depressió post-vacacional, Estrès post-vacacional,... Aquests tipus de nominacions no són més que un clar reflex de la moderna societat d’avui dia, que ve determinada per l’estil de vida que s’està imposant i marcada per un sistema classificatori capaç d’encotillar-ho gairebé tot, ...fins i tot a les persones.

L'estrès no deixa de ser un procés normal en els éssers vius, persones incloses, ja que hem d'adaptar-nos a les demandes ambientals (família, feina, escoles, economia, relacions socials, ...) de cada moment. És per això que, sortosament, ens trobem amb molta gent que tolera acceptablement el retorn a la rutina de la vida activa, assumint que aquest procés no és més que una situació transitòria i del tot natural.

Si bé també és cert que hi ha un percentatge de persones que, per diferents raons, els costa més de rendir en aquest retorn a la feina, poden estar menys motivats del que seria habitual en ells/es, o que fins i tot l’interès i la concentració que mostren en les respectives activitats pot haver disminuït, provocant-los un estat d’ànim més baix i l’aparició més ràpida del cansament, físic i/o mental. Aquestes persones pateixen un malestar prou important com per que els repercuteixi negativament en la qualitat de la seva vida diària.

El benestar suposa per a les persones una capacitat de conscienciació i d’afrontament de les tensions normals del dia a dia, podent treballar de forma productiva i fructífera, contribuint positivament a la pròpia comunitat (OMS). Aquesta capacitat d’adaptació positiva, que tenim la majoria de les persones, ens permet posar en marxa un seguit de mecanismes cognitius i conductuals que ens ajuden a fer front a la demanda o situació estressant inicial, que en el cas que ens ocupa seria el retorn a la vida activa, després d’un període de repòs.

El problema sorgeix quan la intensitat de la demanda social i ambiental es fa molt gran o es manté constant en un espai relativament llarg de temps sense que en cap moment li sapiguem donar una resposta adequada o siguem capaços de poder posar en marxa els mecanismes adequats de resolució. Això fa que els recursos propis i les reaccions adaptatives naturals comencin a esgotar-se i es vagi notant aquella típica sensació de cansament cognitiu i conductual generalitzat en molts dels àmbits del nostre dia a dia. És aleshores quan podem considerar aquest estrès perllongat com un fracàs adaptatiu davant d’una determinada situació, la qual cosa acaba provocant un excés d’activació orgànica i una gran ressonància emocional, que es tradueix en reaccions diverses en cada un de nosaltres i provoca l’aparició de símptomes molestos:


     1.- Físics i de la conducta:
Alteracions en el ritme de la respiració
Variacions de la temperatura corporal
Increment de les pulsacions i ritme cardíac
Insomni, mal de cap, dolor muscular, mal d’estómac
Dificultat en la concentració, aïllament, disminució del rendiment
...
     2.- Cognitius i emocionals:
Acceleració del pensament, tristesa, irritabilitat
Angoixa, malestar emocional, apatia
...

A nivell estadístic s'ha comprovat que les dones solen patir aquests símptomes en major intensitat i quantitat que els homes. Molt probablement aquests s’hagin vist incrementats pels canvis sòcio-econòmics que estem vivint en els darrers anys, on les dones han assumit uns rols que els comporta una major càrrega global i una exigència personal, per a elles: Família (casa, fills, escola,...), parella, àmbit professional, entorn social,...

És important aclarir que, tot i que aquests símptomes són significatius per determinades persones, difícilment ens trobem davant del que clínicament es coneix com un trastorn o malaltia en l’àmbit de la salut, doncs per poder establir i diagnosticar un Trastorn adaptatiu post-vacacional, d’acord als paràmetres internacionalment establerts i reconeguts, s’haurien de desenvolupar símptomes emocionals o de comportament, clínicament significatius, durant els tres mesos posteriors al retorn de les vacances (APA), el qual seria indicatiu d’un posterior Trastorn depressiu o d’ansietat.

Com podem evitar-ho? És tant senzill com gestionant-ho.
És del tot impensable que les persones podem viure el nostre dia a dia sense cap mena d’estrès, però també és important saber-hi fer front i gestionar aquests estressors de forma serena i fer ús dels recursos que tots tenim al nostre abast. La manera més senzilla i pràctica d’evitar allargar aquests símptomes en el temps és sent realistes i positius en el nostre tarannà diari, en definitiva fent ús del sentit comú:·         Descansant i dormint les hores necessàries
·         Gestionant el nostre dia a dia
·         Fent activitat física
·         Llegir algun llibre
·         Organitzant les tasques per prioritats, i aprendre a dosificar les urgències
·         Gaudint de la nostra vida social i familiar
·         Deixar de pensar exclusivament en els problemes
·         Corregint conductes negatives pròpies o de les persones del nostre entorn
·         Aprendre, novament, a utilitzar el mot “NO”
·         Mantenir una adequada alimentació
·         Ocupant-nos en comptes de preocupar-nosEn el cas que aquesta incapacitat d’afrontament i adaptació de les situacions estressants es vagi perpetuant i encapsulant en el temps, és del tot necessari demanar l’ajut professional d’un psicòleg, el qual us acompanyarà en un procés de cerca de noves eines alternatives que us permetran adquirir nous aprenentatges i resoldre aquestes disfuncions desadaptatives, ja siguin de caire cognitiu (com seria la modificació de determinats patrons de pensament) o de l’estat d’ànim (reduint o eliminant emocions de caire disfuncional).


ARTURO ARGELAGUER MARTÍNEZ


dimecres, 11 de maig de 2016

La Depresión

El perfil de las personas que demanda asistencia psicológica en los servicios de AP es el de una mujer de mediana edad, con cargas familiares, en situación laboral activa y sin antecedentes psicopatológicos previos, que presenta síntomas ansioso-depresivos con tendencia a la exageración de los mismos (Pérez, Cano y Carballo, 2008).

El coste económico total de la depresión en Europa, a principios del presente siglo, se estimó en 118 millones de euros anuales (Valladares, Dilla y Sacristán, 2009). En Cataluña, en 2006, el coste anual derivado de la depresión  fue de 735,4 millones de euros (Salvador-Carulla et al, 2011).

Depresión: Introducción.

Se explican aspectos epidemiológicos, diferencia entre depresión y tristeza y el papel evolutivo positivo de la depresión:Depresión: Formas clínicas.

Se describen en este video los distintos tipos de depresión de acuerdo a una clasificación clínica (depresión mayor melancólica, distimia y trastornos adaptativos), analizando las diferencias entre sus síntomas, su comportamiento y sus causas:La depresión resistente.

Se abordan en este video los criterios diagnósticos, las causas y los tratamientos actuales y futuros para para la depresión resistente, una forma de depresión que aparece hasta en un 30% de las depresiones mayores:Distimia: la depresión (pseudo) resistente.

Abordamos en este video las causas, síntomas y tratamiento de la distimia, una depresión con frecuencia confundida con una depresión resistente por su respuesta incompleta a los antidepresivos y a la que se le suele privar de la psicoterapia, su verdadera solución:
dissabte, 2 de gener de 2016

Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes

Las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia humanitaria suelen padecer enormes sufrimientos. Quienes realizan acciones de ayuda humanitaria tienen cada vez más en cuenta en sus actividades la protección y mejora de la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas durante las emergencias y después de éstas.
Esta Guía ofrece asesoría sobre los elementos clave que permiten un enfoque integrado para abordar las cuestiones más urgentes de salud mental y bienestar psicosocial en situaciones de emergencia.

dilluns, 6 d’abril de 2015

TDAH en l'adolescència?

¿TDAH en la adolescencia? 50 PREGUNTAS orientativas para reconocer y tratar el TDAH

Manual Clínico/Psiquiátrico con interesante información para profesionales sobre el TDAH, centrado en la adolescencia, .
Escrito por Néstor Szerman.


dijous, 19 de març de 2015

APRENDER DE LA PÉRDIDA. Una guía para afrontar el duelo.¿Cuándo debería buscar ayuda? 
Robert A. Neimeyer.

 Aunque el dolor, la soledad y los trastornos que acompañan al duelo no tienen nada de “anormal”, hay algunos síntomas que deberían hacer que acudiéramos a un profesional o a alguna persona de nuestro entorno que pueda ayudarnos: médicos, guías espirituales, responsables de grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Aunque cada persona debe tomar esta decisión libremente, debe
plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presenta alguno de los siguientes síntomas:

•  Intensos sentimientos de culpa, provocados por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte de su ser querido.
•  Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de “estar muerto” o de poder reunirse con su ser querido.
•  Desesperación extrema; la sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar una vida que valga la pena viva.
•  Inquietud o depresión prolongadas, la sensación de estar “atrapado” o “ralentizado” mantenida a lo
largo de períodos de varios meses de duración.
•  Síntomas físicos, como la sensación de tener un cuchillo, clavado en el pecho o una pérdida
sustancial de peso, que pueden representar una amenaza para su bienestar físico.
•  Ira incontrolada, que hace que sus amigos y seres queridos se distancien o que le lleva “a planear
venganza” de su pérdida.
•  Dificultades continuadas de funcionamiento que se ponen de manifiesto en su incapacidad para
conservar su trabajo o realizar las tareas domésticas necesarias para la vida cotidiana.
•  Abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o el alcohol para desterrar el dolor de la
pérdida.

Aunque cualquiera de estos síntomas puede ser una característica de un proceso normal de duelo, su
presencia continuada debe ser causa de preocupación y merece la atención de una persona que vaya más allá de las figuras de apoyo informal que suelen estar presentes en la vida de cada individuo.divendres, 14 de novembre de 2014

Estrés laboral: 8 actitudes que dicen…”¡¡no puedo más!!”

NOPUEDOMAS
El estrés laboral y el desbordamiento por “no poder más” es algo que afecta no solo a tu ámbito profesional sino a tu situación personal, social familiar…por eso, muchas veces y aunque sea de manera inconsciente, tu actitud en el trabajo refleja tu grado de saturación y rechazo a tu situación laboral.
¿Alguna vez has soñado “despierto” y te has visto contestando a tu jefe con una carcajada sobre un asunto de suma importancia…? ¿O has pensado en apagar el despertador por última vez, porque ya no tienes que volver a la oficina nunca más…? Seguro que sí. Y lo más probable es que, sin  darte cuenta, estés actuando de este mismo modo en la vida real, aunque probablemente sea de manera más sutil…. A continuación te indico 8 actitudes muy comunes con las que sin querer y probablemente de forma inconsciente, estás transmitiendo que ya no puedes más, transmitiendo también a tu jefe o jefa lo mucho que te desagrada tu trabajo.

dijous, 30 d’octubre de 2014

La Depresión Mayor

La Depresión Mayor es uno de los trastornos mentales más habituales de nuestro tiempo. Se estima que su incidencia global presenta una progresión acusada y ascendente desde hace décadas, y que en pocos años pasará a ser la primera causa de baja laboral en prácticamente todo el mundo (especialmente en occidente).
En líneas generales podría resumirse como la experiencia subjetiva de emociones negativas y desbordantes, todas ellas orbitando en torno al núcleo común de una tristeza que se antoja profunda e invasiva. A menudo es el resultado de un esfuerzo adaptativo ante circunstancias vitales concretas cuya cualidad reviste un profundo impacto sobre las expectativas, valores y creencias más íntimas de la persona.
Cuando las circunstancias resultan adversas en grado extremo y la persona percibe cierta vulnerabilidad ante ellas, puede emerger una reacción afectiva intensa que en términos clínicos es compatible con la abstracta etiqueta de Depresión Mayor.
Así pues, se trata de un fenómeno complejo que emerge de la convergencia entre el entorno y la percepción subjetiva de la persona que interactúa con él.

dimecres, 8 d’octubre de 2014

Una persona del meu entorn, en qui hi confio, pensa que puc tenir problemes amb la beguda…, què faig?Arturo Argelaguer
Titular de psicologia aplicada del centre Mèdic Bernades.
Especialista en psicologia clínica i de la salut.

El més habitual en una persona que abusa de l’alcohol, n’és addicte o està a poques passes de ser-ne, és que algun familiar o amic li faci comentaris o es posi pel mig amb decisions que no acaben d’agradar-li.
Al nostre país el consum (i en massa ocasions l’abús) de l’alcohol és un fet molt arrelat a la societat. No hi ha festa familiar o social on no es destapin ampolles de vi i cava, no hi ha reunió d’amics on falti la cervesa, com tampoc hi ha sortida nocturna “guai” si no es consumeixen “cubates” o gin tònics. 

dissabte, 5 d’abril de 2014

La psicología al servicio del cuidador familiar

La nuestra es una sociedad en la que se dan importantes transformaciones a medida que se avanza en el tiempo.
 En la última mitad del siglo pasado, los países de Europa occidental, han estado inmersos en unos cambios demográficostan grandes que, a inicios del siglo XXI, nos estamos encontrando con un “nuevo orden demográfico”.
Las transformaciones que se han producido en el seno de nuestros hogares, durante estos quince años de la nueva centuria, nos han dejado con nuevas maneras de organizar la convivencia y residencia familiar, abarcando desde ese esquema unívoco y tradicional de los años 60 y 70 del siglo XX, hasta hogares monoparentales y / o reconstituidos, sin olvidarnos de las residencias alternativas, los hogares de personas solitarias o los hogares sin núcleo.
El descenso y retraso de la fecundidad actual, conjuntamente con el progresivo aumento de la expectativa de vida, hace que se haya desarrollado en los hogares de nuestros países una elevada coexistencia de diferentes generaciones en un mismo núcleo familiar. Así no es extraño encontrarnos con parejas, llamadas “generación bisagra” o “expendedora de servicios”, que conviven con otras dos o tres generaciones diferentes (padres, hijos y nietos) en una misma estructura familiar y que cada vez más a menudo se les debe transferir ayudas y afecto.

dijous, 20 de març de 2014

Ansietat i depressió, un fracàs adaptatiu en situacions estressants


Quan ens centrem en l’àmbit de salut i malaltia, podem considerar l’estrès perllongat com un fracàs adaptatiu de la persona davant una determinada situació, generalment ambiental, que li provoca un excés d’activació orgànica i una gran ressonància emocional.
Qualsevol situació / demanda ambiental (ja sigui de l’àmbit laboral, social, familiar o personal) a les que ens enfrontem diàriament els individus, sol generar un seguit de reaccions adaptatives que impliquen unes activacions fisiològiques i emocionals determinades, amb l’únic objectiu de donar resposta, de fer front, a la demanda inicial.
 Davant d’aquestes situacions ambientals estressants amb les que ens trobem tant sovint, les persones posem en marxa un seguit de mecanismes cognitius i conductuals que ens ajuden a donar una resposta orgànica positiva, tant de caire fisiològic com emocional, que ens permet fer front a la situació. D’aquesta reacció en diem capacitat d’adaptació positiva.

dissabte, 15 de febrer de 2014

Se PROTAGONISTA en TU VIDA

HAY QUE BUSCARSE  UN AMANTE

Autor: Dr. Jorge Bucay


Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen, o las que lo tenían y lo perdieron.

Y son generalmente estas dos ultimas, las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, pesimismo, falta de voluntad, crisis de llantoo los mas diversos dolores.

En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada mas que para subsistir y que no saben en que ocupar su tiempo libre.

Antes de contarme esto ya habían visitado otros consultorios, en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro: "Depresión" y la infaltable receta del antidepresivo de turno.
  
Entonces, después de que las escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo; que lo que realmente necesitan, es un amante!!


dissabte, 7 de setembre de 2013

L'estrès post-vacacional. Què en sabem?

 El nomenat ESTRÈS POST-VACACIONAL no és mes que un procés de readaptació que permet a les persones d'afrontar novament les obligacions i responsabilitats (socials, laborals i familiars) que suposa un retorn la la nostra vida habitual després d'un espai de temps més relaxat i de cert "descontrol".

 Aquesta nominació no és un terme científic, sinó que sorgeix de l'àmbit popular, especialment utilitzat per la premsa i els mitjans de comunicació a finals d'agost i primers de septembre. Bona prova d'aquesta afirmació és la varietat de noms amb que es nomena el nostre funcionament psicosocial en aquesta època de l'any: Síndrome post-vacacional o Depressió post-vacacional.

 Aquests tipus de nominacions o classificacions són un reflex de la nostra societat més actual, que te especial predilecció en classificar-ho gairebé tot, no fos que alguna cosa se'ns escapés de les mans!!

 L'estrès o deixa de ser un procés normal en les persones, ja que hem d'adaptarnos a les demandes ambientals (familia, feina, escoles, economia, relacions socials, ...)


divendres, 16 d’agost de 2013

TDAH: Viviendo sin frenos (II parte)

¿Cuáles son los diferentes tipos de problemas en los niños con TDAH?

Los niños con TDAH experimentan problemas en tres campos:
1. Síntomas de disfunción ejecutiva: Previamente hemos definido los componentes de la disfunción ejecutiva en términos científicos. Ahora traduciremos estos problemas en síntomas de la vida real.
1.a. Síntomas clásicos del TDAH:
- Distracción -> Inadecuada inhibición de los estímulos externos.
- Impulsividad -> Inadecuada inhibición de los impulsos internos.
- Hiperactividad -> Liberar físicamente estos estímulos.
1.b. Otros síntomas de la disfunción ejecutiva:
Si no abordamos estos síntomas sólo estamos tratando la punta del iceberg.
- Actúan como polillas: Son atraídos por las luces más brillantes.
Autor: Dr. Roberto Rosler Médico Neurocirujano egresado con Diploma de Honor – Universidad de Buenos Aires.  Orador y tutor en Asociación Educar, una reconocida plataforma online dedicada a la neuropsicoeducación.  | On 12, ago 2013

dijous, 28 de febrer de 2013

Adults amb TDA/H: Brillants i ambiciosos..., però víctimes d’un excessiu desgast mental!!


Quan associem les inicials TDA/H a un adult estem parlant d’un trastorn crònic amb un clar historial d’alteracions simptomàtiques en diversos àmbits de la seva vida, que es remunten a la infància i que li provoquen molta infelicitat i malestar.

Les persones adultes que abans o després acaben sent diagnosticades de Trastorn per Dèficit d’Atenció, amb o sense Hiperactivitat (TDA/H), no es caracteritzen únicament per una excessiva activitat motora o per un baix rendiment cognitiu, sinó que és molt habitual que arribin a la consulta del psicòleg o psiquiatra per motius tant diversos com ludopaties, addiccions, depressions, ansietat, crisis de pànic, trastorns dissocials o conductes obsessiu-compulsives.

Són persones que fan uns grans esforços per arribar als objectius professionals i acadèmics previstos, encara que amb uns resultats inferiors als esperats en persones amb similars capacitats. Massa vegades observem que s’ensorren en una depressió, causada per la frustració que els envaeix quan se n’adonen que els ha estat impossible d’assolir coses que haurien d’haver aconseguit!!.

Els estudis duts a terme en aquest camp han posat de manifest que les persones adultes amb TDA/H solen presentar un menor rendiment acadèmic, tenen dificultats a la feina i els costa mantenir el lloc de treball, condueixen de forma perillosa, tenen problemes per acabar les tasques, són bastant desordenats i tenen poca autodisciplina, no són constants amb les metes i objectius que prèviament s’han proposat, la seva autoestima és baixa, tenen oblits i despistes freqüents, els costa molt de concentrar-se, tenen dificultats amb el maneig de les amistats, presenten conflictes en les relacions de parella,...

Per a diagnosticar aquest trastorn a un adult és imprescindible que es donin dues premisses alhora: a) que aquest trastorn ja estigués present des de la infància, i b) que en l’actualitat es doni un focus d’alteració/deteriorament, clínicament significatiu, en més d’una àrea important de la seva vida: a nivell social, professional, acadèmic o personal.

El procés diagnòstic que portem a terme des del nostre centre és un repte important per a les persones amb un més que probable TDA/H: es duen a terme un seguit d’entrevistes clíniques que ens permeten obtenir una acurada història clínica; s’administren diversos tests que ens ajuden a detectar la severitat i freqüència de la simptomatologia actual i determinar-ne l’impacte i repercussió que tenen aquestes en la seva vida, tant pel que fa a les relacions personals com socials, familiars i professionals. Finalment, i no menys important, fem una exploració neuropsicològica de caràcter global, que ens permet establir el perfil cognitiu, atencional i mnemònic de cada persona, alhora que delimitem els més que possibles dèficits dels pacients avaluats.

Creiem que és vital el diagnòstic i tractament del TDA/H, com a trastorn primari que és, per a permetre que les persones que el pateixen puguin resoldre de forma molt més ràpida i satisfactòria la resta de trastorns secundaris que els envaeixen.dilluns, 25 de febrer de 2013

TDAH en el adulto


En demasiadas ocasiones nos encontramos con personas que, a medida que avanzan en la vida, se les incrementan las dificultades para mantener la atención, se distraen fácilmente, les cuesta escuchar o seguir las instrucciones de los demás, intentan aplazar las tareas para después o les cuesta terminar las que empiezan,…
Pueden ser descuidados y desorganizados, con dificultades para manejar/controlar el tiempo, suelen dejar de hacer cosas o retrasarlas excesivamente, tienen poca tolerancia a la frustración, padecen problemas de insomnio o somnolencia diurna, están faltos de motivación,… ¿Observas estos síntomas en tu pareja?, ¿te parece que estemos describiendo a un conocido o familiar?, ¿eres tú quien se queja habitualmente de ello?

Muchos adultos padecen el Trastorno por déficit de atención/hiperactividad del adulto (TDAH del adulto) y no se dan cuenta. ¿Porqué? Porque muchas veces sus síntomas se confunden con los de vivir con estrés.

Ello les ha provocado que vivan rodeados de sentimientos subjetivos de inquietud y angustia, hiperactividad verbal (suelen hablar mucho o interrumpir a los demás mientras están hablando), además de acumular problemas de autoestima, relaciones personales y sociales poco adaptadas, bajo rendimiento laboral y académico (y si no mucho mayor esfuerzo en conseguir los mismos resultados que otros).

Otros problemas asociados (comórbidos) al TDAH como ansiedad, depresión, dificultades de concentración o aprendizaje, consumos de alcohol o drogas,… son los que generalmente llevan a los adultos a la consulta del psicólogo.


Si es así puedes ponerte en contacto conmigo para una completa evaluación diagnóstica, tanto de los síntomas asociados como de otras conductas alteradas, para valorar las repercusiones negativas que puedan tener en tu vida.
¡¡¡Una intervención psicosocial te ayudará a reconducir estos problemas,
 incrementando tu Bienestar!!!


dijous, 18 d’octubre de 2012

Incidencia del abuso físico y sexual en el resultado del tratamiento de las adicciones

Dres. Rosen CS, Ouimette PC, Sheikh JI, Gregg JA, Moos RH
Fundación ACTA - Abril 2003, nro. 1
J Stud Alcohol. 2002 Nov;63(6):683-7.

El haber padecido abuso físico y sexual está asociado con disfunciones más severas al iniciar tratamientos.


Según varios estudios realizados con anterioridad al que presentan Rosen y cols. , la mayoría de las mujeres y un número significativo de los hombres que acuden a tratamientos por trastornos de abuso de sustancias, son supervivientes de abuso ya sea físico o sexual. Entre estos pacientes, el abuso padecido está asociado a problemas de relación interpersonal más graves, y tasas más altas de comorbilidad con otros trastornos. El trastorno por estrés postraumático (TEPT), una consecuencia potencial de tales abusos, predice respuestas más débiles al tratamiento de las adicciones. Sin embargo, no han sido investigados hasta el momento los modos en que la historia de abuso físico o sexual de los pacientes con trastorno por abuso de sustancias afecta los resultados de los tratamientos de esas adicciones.
Método:
 La población estudiada estuvo constituida por 20.611 pacientes pertenecientes a un programa para veteranos (Department of Veterans Affairs (VA) Outcomes Monitoring Project): 19.989 hombres y 622 mujeres, evaluados entre octubre de 1996 y octubre de 1997 con el instrumento Addiction Severity Index (ASI). Los datos demográficos mostraron una mayoría de población blanca, la mitad de los pacientes estaban separados o divorciados, todos habían sido diagnosticados con un trastorno por abuso de sustancias y dos tercios tenían diagnóstico de abuso tanto de drogas como de alcohol. También se halló comorbilidad psiquiátrica en dos tercios de los pacientes, que incluyó un cuarto de pacientes con TEPT. En la entrevista inicial casi el 30% de los hombres refirió una historia de abuso físico o sexual. Las tasas de abuso fueron mucho mayores en las mujeres (71%).
La evaluación con el ASI se efectuó al inicio del estudio y 12 meses después. Se analizaron los resultados con instrumentos estadísticos complejos y confiables (series de análisis de regresión múltiple), que evaluaron si el abuso físico o sexual referido por el paciente moderaba los efectos del tratamiento, su duración (meses de tratamiento) e intensidad (frecuencia mensual de los encuentros terapéuticos).  Estos análisis permitieron comparar abusados y no abusados en relación al resultado de los tratamientos.
Resultados:
El abuso físico o sexual sufrido en el curso de la vida predijo peores respuestas en las seis primeras áreas de las siete consideradas en el ASI (alcohol, drogas, médica, legal, familiar, empleo). Los pacientes de ambos sexos se vieron igualmente afectados por su historia de abuso en relación a que mostraron peores resultados ante los abordajes terapéuticos. No obstante, también hallaron que una mayor duración de los tratamientos junto con una mayor intensidad favorecieron resultados positivos en todos los pacientes, aunque de modo algo menor en los pacientes con historia de abuso.
Los investigadores consideran que dado que los pacientes abusados presentan más problemas psiquiátricos, sería éste un factor que contribuye a que sean más resistentes a los tratamientos, sumado a las dificultades en los vínculos interpersonales derivados de su historia de abuso, que dificulta el establecimiento de la alianza terapéutica. En este sentido, el aumento de la frecuencia de los contactos podría facilitarla y favorecerla, y recomiendan prolongar e intensificar los tratamientos en esos pacientes.

Síntesis y traducción:  Lic. Alicia Kasulin, editora responsable de IntraMed en la especialidad de Psiquiatría http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=24868 

dilluns, 3 de setembre de 2012

Violència de gènere


La violencia de pareja provoca gran alarma social. Conocer las características y problemáticas de las mujeres víctimas de este tipo de violencia parece necesario para poder ofrecer una atención psicológica adecuada. Éste es el objetivo del presente estudio. Se estudia una muestra de 212 mujeres que ha sufrido maltrato por su pareja, derivadas por diversas instituciones de la Comunidad de Madrid y que han sido evaluadas por el mismo procedimiento. Los resultados aportan datos sobre las características sociodemográficas y la historia de violencia que se asemejan a los obtenidos por investigaciones previas. En cuanto a las variables psicopatológicas aparece una menor incidencia del trastorno de estrés postraumático y mayor de depresión. Se observa la presencia de determinadas variables concomitantes, destacando problemas de adaptación, baja autoestima y cogniciones disfuncionales de tipo postraumático.
Psychopathological characteristics of female victims of intimate partner violence. Intimate partner violence has caused much social alarm. Knowing the characteristics and problems of the female victims of this type of violence is necessary to be able to provide adequate psychological attention. This is the purpose of the present study. We studied a sample of 212 women who had been exposed to a situation of intimate partner violence, were remitted by diverse institutions of the Community of Madrid, and who were evaluated by the same procedure. The results contribute data about the social-demographic characteristics and the history of violence, which resemble those obtained in previous investigations. Regarding psychopathological variables, there was a lower incidence of posttraumatic stress and a higher incidence of depression. The presence of some concomitant variables was observed, especially problems of adaptation, low self-esteem, and dysfunctional posttraumatic cognitions.
Francisco Javier Labrador Encinas, Mª Rocío Fernández-Velasco and Paulina Rincón.
http://www.psicothema.com/pdf/3702.pdf  Psicothema 2010. Vol. 22, nº 1, pp. 99-105. ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG Copyright © 2010 Psicothema
http://www.psychologyinspain.com/content/full/2011/15010.pdf Psychology in Spain, 2011, Vol. 15. No 1, 102-109. Copyright 2011 by the Colegio Oficial de Psicólogos. Spain

Com tenir cura dels avis?


Les persones, al llarg de la vida, passem per diferents moments en un continu que va de la dependència a la independència. Així, comencem sent completament i absolutament dependents dels nostres pares quan som nens i anem avançant cap a la independència de la vida adulta. Amb la lluita i la crisi que suposa l'adolescència pel mig. Quan això ja ho tenim més o menys resolt, tornen a canviar les coses, ja que vivim llavors el problema respecte als nostres pares.
Els avis tenen límits, són els nostres pares però també es fan grans. Fer-se gran és precisament anar acceptant cada cop més limitacions. L'ancià ha de viure progressivament amb més limitacions: físiques, econòmiques, psíquiques… I cada cop necessita més que sortim del paper de fill i assumim el paper de pare que el cuida. S'inverteixen els rols. El fill ha de cuidar el pare.
Però acceptar els límits dels avis és també acceptar els nostres. Acceptar que l'avi és gran , i no pot fer les coses com abans, implica que nosaltres també som més grans , i això costa perquè significa que ens quedem sols davant el perill. El que hem de buscar dins de nosaltres és aquest pare que ens va cuidar, recordar-lo i utilitzar-lo amb aquest nou pare que necessita que el cuidin. D'alguna manera fer de pare, però de pare d'un adult que, per tant, necessita respecte a més d'ajuda.
Cuidar dels nostres pares igual que ells ens van cuidar en el seu moment és una manera d'agrair-los el que ens van donar. Però tenint molt en compte que no són nens, encara que siguin dependents, sinó persones adultes amb les seves raons i els seus valors.
Per als fills veure com els seus pares poden cuidar de l'avi i també deixar-lo ser com és, representa una experiència molt enriquidora. Els pot ajudar molt a veure com ells poden també aconseguir aquest equilibri personal entre dependència i independència que suposa la vida adulta.

Y... ¿Qué pasa con los familiares de una persona enferma?


Uno nunca está preparado para esto“, “esto es peor de lo que yo me puede haber imaginado” Estas pueden ser algunas de las expresiones que mencionan los padres y familiares de un paciente enfermo, más aun si el padecimiento es crónico o degenerativo como cáncer, malformaciones genéticas, epilepsias, asma, síndrome de Down etc. y si el paciente es un niño, el impacto incrementa.
Cuando una madre percibe en su hijo alguna alteración en su estado de salud, o en su forma de comportarse, por lo general su respuesta inmediata es de llevarlo al médico. Hasta la más mínima enfermedad, causa un desequilibrio emocional, físico y económico en la familia. Y quizás solo sea por una noche o una semana; ahora imaginemos a una familia, la cual se enfrenta a una enfermedad crónica que padece el hijo u otro integrante de ésta, en donde el resto de los familiares se convierten en los cuidadores principales y serán quienes le brinden un soporte bio-psico-social a su ser querido.
Y es cuando toda la atención se centra en el paciente, pero ¿Qué pasa con los familiares?, en la gran mayoría estos presentan alteraciones emocionales, al principio durante o al final de la enfermedad, es decir, de manera constante tienen que reorganizarse y adaptarse a los cambios y necesidades de su ser querido y esto puede provocar:
Miedo o temor a:
Que sufra su ser querido.
Hablar de la enfermedad con el paciente.
Que el enfermo comprenda su condición.
A estar ausente cuando su ser querido lo necesite.
Pensamiento irracional:
Duelo anticipado (real o imaginario).
Culparse por la enfermedad de su ser querido.
Disminuye las funciones y tareas del paciente por su condición.
Esto a su vez provoca que los familiares o cuidadores comiencen a presentar síntomas de ansiedad, apatía, depresión, irritabilidad, tristeza, dependencia, agresividad, dificultad para expresar sus sentimientos, cambios en sus hábitos de alimentación, trastornos del sueño, vacío interior (1) y en ocasiones estas indicadores no son de manera instantánea, es decir, algunos síntomas se presentan con base en el cansancio o desgaste (burn-out) que va teniendo la persona al cuidar de su familiar a lo largo de tiempo.
Ante todas estas situaciones, la pregunta sería ¿Quién ayuda a los cuidadores principales? o ¿Cuál seria el apoyo que deben recibir? Pues bien, los psicólogos son los responsables del trabajo emocional tanto del paciente y de la gente que lo rodea, esto con la intención de evitar o disminuir los síntomas ya mencionados, sin embargo, el trabajo también dependerá de que el familiar acepte dicho apoyo y de factores como:
La personalidad del familiar.
Las historias previas.
El tipo de relaciones familiares.
El tipo de redes sociales.
Conocer estos puntos beneficiarán en el tratamiento psicológico, pues el trabajo se basa en las habilidades de contención emocional, habilidades sociales (para consolidar los vínculos emocionales), en los principios básicos de la comunicación y en la confrontación de pensamientos y actos que realizan los cuidadores hacia el paciente. Aunado a este tratamiento será importante que la información que reciban los familiares por parte de su medico sea la más clara, concisa y realista para que estos tengan una comprensión y asimilación adecuada.

Erika Rubio Gutiérrez
erika@psique.com.mx
Bibliografía:
1. Bello C.S., Lara S.A., Austrich S.E. Aspectos psicoafectivos de los pacientes con Dolor Crónico. Revista Mexicana del Dolor 2008; 2 : 8-10.
Imagen: "El testamento de isabel la Católica" (1864). Eduardo Rosales.
http://www.psique.com.mx/articulos/familiares-de-una-persona-enferma.html

Patrones de actividad cotidiana en personas mayores: ¿es lo que dicen hacer lo que desearían hacer?


El objetivo del presente artículo es explorar el patrón de actividades cotidianas y deseadas en una muestra de personas mayores, así como algunos factores que las condicionan y sus implicaciones para la satisfacción con la vida. Una muestra de 154 personas jubiladas de más de 60 años y que vivían en un entorno urbano participó en el estudio. Los datos sobre las actividades se recogieron mediante entrevistas individuales, mientras que para la satisfacción con la vida se utilizó la escala LSI. Nuestros resultados muestran que el patrón de actividades manifestadas para el día de ayer es muy similar al que se realizaría en un día ideal, aunque en éste se desearía pasar mucho más tiempo en compañía de otras personas. Factores como el sexo y el nivel educativo y económico afectan a las actividades realizadas, especialmente a las instrumentales y al tiempo dedicado al ocio. La diferencia entre el día de ayer y el día ideal se relacionó negativamente y de manera significativa, aunque modesta, con la satisfacción con la vida.
Feliciano Villar, Carme Triadó, Carme Solé y M.ª José Osuna