Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Ansietat. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Ansietat. Mostrar tots els missatges

dimarts, 21 de novembre de 2017

La salut mental ara i aquí

La salut, diu la OMS en els seus Principis Constitucionals, no és només aquella absència d’afeccions o malalties, sinó que és l’estat complert de benestar físic, mental i social de les persones.
I aprofundint una mica més en aquesta definició de salut, aquesta mateixa organització defineix la salut mental com aquell estat de benestar en el qual:
  • ·     L’individu és conscient de les seves pròpies capacitats 
  •      Pot afrontar les tensions normals de la vida 
  •        Pot treballar de forma productiva 
  •        És capaç de fer una contribució a la seva comunitat

La malaltia l’hem d’entendre com una entitat complexa on interactuen processos biològics i psicològics que influeixen en la seva aparició, manifestació, curs i pronòstic. Això comporta que cada persona reaccioni i s’enfronti de formes i maneres diferents a un nou estadi, generalment desconegut i, massa vegades, àmpliament negat. Tots sabem que les malalties existeixen, però ens costa molt d’acceptar que nosaltres mateixos podem patir-la, en especial quan parlem d’una malaltia mental.

La Psicopatologia és la branca científica de la medecina que te l’objectiu de descriure i explicar, de manera comprensiva, la conducta anormal o patològica que pot observar-se en les persones afectades amb algun trastorn psíquic. Ho fa mitjançant la descripció clínica de signes, símptomes i síndromes que permeten la Psicologia i la Psiquiatria interpretar, formular i confirmar diagnòstics. 

Els signes són aquelles dades objectives que el professional de la salut mental observa en els pacients, com pot ser la variació afectiva, l’estat d’ànim o un retràs cognitiu o psicomotor.

Els símptomes, per la seva part, són aquelles experiències subjectives que el pacient explica i descriu, i que solen ser els motius que fan que vagi a la consulta del professional. Algun exemple seria la desmotivació, la manca d’energia, l’abatiment, etc.

I finalment ens trobem amb els síndromes, que són agrupacions de signes i símptomes (patrons) que s’expressen de forma conjunta en una mateixa persona i que configuren una categoria diagnòstica, sense l’especificitat necessària per arribar a ser un trastorn o una malaltia. D’exemples sindròmics tenim els desordres emocionals i de la conducta o el burnout.

Els desordres mentals són una de les principals causes de patiment humà, i s’estima que entre les dècades del 20 i 30 del present segle seran les principals malalties mundials.

Es calcula que entre el 30% i el 60% de totes les visites al metge de família, en les consultes d’Atenció Primària espanyoles són degudes a símptomes pels quals no hi ha una causa mèdica. Entre el 73% i el 80% d’aquests pacients són dones, a les quals se les relaciona amb un diagnòstic de trastorn mental comú, com la depressió o l’ansietat. D’entre tots aquests pacients només hi ha un 0,9% que rep tractament psicològic, un 27,1% rep tractament psicològic i farmacològic, i un 33% rep exclusivament tractament farmacològic. Un 39% no rep cap mena de tractament.

Hi ha diferents estudis científics que aporten dades actualitzades i fiables on s’estima que, a nivell mundial, les persones amb malalties mentals segueix sense tenir plenitud d’accés als serveis de salut mental. De fet, hi ha malalties que el retràs diagnòstic és tal que, entre l’aparició dels primers símptomes i la determinació d’un diagnòstic i implantació d’un tractament adequat pot passar entre els tres anys d’Israel o els 30 de Mèxic, en el cas dels trastorns d’ansietat, o també els 9,3 anys a Espanya, en els cas dels trastorns bipolars. Aquesta manca de diagnòstics acurats i, especialment, la manca de tractament específic fa que representi una enorme càrrega econòmica a nivell mundial.

Tot i la implantació de nous i millorats instruments psicomètrics per a la detecció de les malalties mentals i al desenvolupament de programes formatius i educatius que ajuden a millorar la capacitat diagnòstica, als metges de família, alhora d’identificar i prevenir els trastorns psiquiàtrics, el cert és que el solapament, associació i comorbilitat de símptomes associats a l’ansietat i la depressió, suposen una dificultat important en les implicacions diagnòstiques i terapèutiques, fins al punt que hi ha una baixa coincidència entre els diagnòstics que es fan a l’Atenció primària i dels centres especialitzats de salut mental. La qual cosa segueix comportant conseqüències negatives importants pel benestar per a les persones amb problemes de salut mental, les quals segueixen suportant un patiment important que hauria d’evitar-se.

La depressió està present, en la població general,  entre el 10-25% de dones i el 5-12% en homes. Aquest percentatge creix entre el 30-50% quan aquestes persones pateixen alguna malaltia crònica. Els efectes emocionals, motivacionals i cognitius d’una depressió provoca pèrdues significatives en l’àmbit laboral i productiu. S’estima que a Europa costa uns 118 bilions d’euros anuals, i uns 735 milions d’euros anuals només a Catalunya.

És del tot imprescindible prestar una major i més adequada atenció a les persones que pateixen problemes mentals, degut a les conseqüències tant negatives que suposen aquestes patologies, tant a nivell personal com social.


Els estudis més recents demostren que per dur a terme un tractament adequat no n’hi ha prou amb l’ús exclusiu de fàrmacs. De fet la combinació d’aquests amb psicoteràpia és el tractament d’elecció que es considera més efectiu de de l’àmbit científic, doncs permet estabilitzar la persona i treballar-ne els símptomes i les conseqüències que se’n derivin, tant amb la pròpia persona, qui pateix la malaltia, com amb l’entorn familiar i social més proper, que en rep les conseqüències de forma directe.

Arturo Argelaguer

Psicòleg, Psicopatòleg, Neuropsicòleg i Investigador.
Psicòleg titular de Serveis Socials.

Novembre 2017

dijous, 24 d’agost de 2017

Trastornos de Ansiedad y Riesgo de Accidente Cerebrovascular.

Introducción y objetivos
Los trastornos de ansiedad son cuadros muy frecuentes que generan un nivel considerable de discapacidad. Se estima que la prevalencia de estos trastornos en la población general puede alcanzar el 29%. A su vez, el accidente cerebrovascular (ACV) es causa frecuente de muerte y discapacidad en todo el mundo. Debido a que el 76% de los casos de ACV son primeros eventos, la prevención primaria desempeña un papel importante. De acuerdo con la información disponible, los trastornos de ansiedad influyen sobre la incidencia de ACV en forma directa e indirecta; en este último caso, se observa la influencia de los trastornos de ansiedad sobre otros factores y marcadores de riesgo cardiovascular, como la enfermedad coronaria. De todos modos, no se cuenta con información suficiente al respecto. El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la información disponible sobre la asociación entre los trastornos de ansiedad y el riesgo de ACV.

Métodos
Los autores realizaron un metaanálisis mediante la selección de estudios en las bases de datos PubMed, Embase, PsycINFO, Scopusy Web of Science, entre otras fuentes. Luego de analizar la calidad de los estudios a incluir, se llevó a cabo el análisis conjunto del riesgo de ACV en pacientes con trastornos de ansiedad. El análisis incluyó la valoración de la heterogeneidad de los estudios y de la importancia de dicha heterogeneidad. También se analizó el sesgo de publicación, la heterogeneidad real y otras irregularidades metodológicas. Los análisis de sensibilidad resultaron en la exclusión de los estudios cuyas características afectarían la obtención de resultados fidedignos.

Resultados
La selección efectuada resultó en la inclusión de 8 estudios poblacionales, de calidad elevada, efectuados en 950 759 pacientes residentes en los EE.UU., Reino Unido, Canadá, Taiwán y los Países Bajos. En la mayoría de los estudios se incluyeron pacientes con diferentes trastornos de ansiedad, en tanto que en otros trabajos solo se evaluaron sujetos con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. El período de seguimiento varió entre 10 y 22 años. La incidencia de ACV fue de 0.2% al 12.6%. Los porcentajes más elevados se obtuvieron en los estudios con períodos más prolongados de seguimiento. Los resultados obtenidos en uno de los trabajos indicaron una asociación entre la ansiedad y el ACV no fatal. En otro estudio se informó la relación entre la ansiedad y todos los tipos de ACV, con especial énfasis en el ACV isquémico. No obstante, las asociaciones no fueron significativas. Tres estudios indicaron el aumento significativo del riesgo de ACV en pacientes con ansiedad. Además, en un ensayo se halló una asociación de tipo dosis-respuesta entre ambas variables. La heterogeneidad entre los estudios fue baja y no significativa. No se halló un sesgo notorio asociado con la publicación, la metodología y la calidad de los estudios, entre otras variables. Según los resultados de algunos trabajos, el efecto de los síntomas de ansiedad sobre el riesgo de ACV puede detectarse a corto plazo. El papel de los factores de riesgo cardiovascular, en términos de asociación entre la ansiedad y el ACV, se evaluó en un trabajo y los resultados indicaron la relación entre la ansiedad y el ACV aun al tener en cuenta la presión arterial, el nivel de colesterol, la presencia de diabetes mellitus, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol y antihipertensivos, la actividad física y el tabaquismo. Finalmente, la presencia de depresión no influyó sobre la asociación entre el ACV y la ansiedad.

Discusión
Los estudios disponibles sobre la asociación entre el riesgo de ACV y los trastornos de ansiedad son escasos, pero de buena calidad. De acuerdo con los datos disponibles, existe relación entre la ansiedad y el ACV. Concretamente, el riesgo de ACV aumenta un 24% entre los pacientes con trastornos de ansiedad. Es posible que el riesgo de ACV aumente durante los 3 primeros años desde el diagnóstico del trastorno de ansiedad y sea aún más elevado entre los pacientes con cuadros de ansiedad grave. Según los investigadores, no hay datos suficientes que permitan explicar la asociación entre los trastornos de ansiedad y el ACV. Es posible que el aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes con trastornos de ansiedad esté involucrado en el incremento del riesgo de ACV. Sin embargo, el único estudio que evaluó los factores de riesgo cardiovascular no concluyó que estos permitan explicar el aumento del riesgo de ACV; es decir, es posible que exista una asociación biológica entre la ansiedad y el ACV. En este sentido, se destaca la relación entre los trastornos de ansiedad y la afectación del ritmo cardíaco, el aumento de los marcadores de inflamación, la disfunción del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) y el incremento del riesgo de aparición de placas carotídeas, entre otros factores. Es sabido que la ansiedad persistente se asocia con la hiperactividad del eje HPA y con la activación continua del sistema nervioso simpático. A su vez, el aumento del nivel de diferentes neuropéptidos puede incrementar la presión arterial y la liberación de citoquinas pro-inflamatorias y pro-coagulantes. Además, el aumento del nivel de cortisol parece disminuir la actividad del eje HPA y favorecer la aparición de dislipidemia. Los resultados obtenidos en la presente revisión coincidieron con lo informado en un estudio anterior que halló una asociación entre el estrés psicosocial y el riesgo elevado de ACV. Es posible que la aplicación de diferentes herramientas para la evaluación de la ansiedad haya afectado los resultados obtenidos en el presente metaanálisis. La aplicación de métodos estadísticos diferentes también podría influir sobre los resultados obtenidos. Además, solo se contó con 8 estudios, lo cual representa otra limitación a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Según los autores, es necesario contar con estudios adicionales que permitan conocer con mayor profundidad la asociación entre los trastornos de ansiedad y el ACV.

Conclusión
Los trastornos de ansiedad pueden predecir la aparición de enfermedad coronaria y ACV. Esta asociación debe informarse a los pacientes con el fin de destacar la importancia del cuadro clínico. Es posible que el tratamiento de los pacientes con trastornos de ansiedad afecte en forma positiva la incidencia de enfermedad coronaria y ACV.


Resumen extraído de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Anxiety Disorders and Risk of Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pérez-Piñar M, Ayerbe L, Ayis S. European Psychiatry 41:102-108 Mar, 2017 

Coincidencias entre Ansiedad, Depresión y el Trastorno Obsesivo Compulsivo

Introducción y objetivos

Las coincidencias entre el trastorno depresivo mayor (TDM), los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) pueden analizarse desde la perspectiva de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). En el DSM-5, los trastornos de ansiedad y el TOC fueron incluidos en capítulos separados, a diferencia de las versiones anteriores, en las cuales ambos cuadros se incluían en la categoría de trastornos de ansiedad. En general, los diagnósticos clínicos se realizan por agrupamiento o fraccionamiento de signos y síntomas, es decir, los diagnósticos se dividen entre los que se reconocen debido a las similitudes entre diferentes cuadros y aquellos obtenidos mediante el análisis de las diferencias entre los cuadros clínicos. Las clasificaciones diagnósticas son preliminares y seguidas por una evaluación más profunda, destinada a comprender la enfermedad en cuestión. En consecuencia, el diagnóstico del TDM, los trastornos de ansiedad o el TOC puede coincidir con los síntomas principales que refiere el paciente, aunque dichos síntomas también pueden observarse en pacientes con cuadros alternativos que podrán requerir el mismo tratamiento. La coincidencia sintomática pude explicarse en términos neurobiológicos.


Fundamentos del agrupamiento

De acuerdo con la información incluida en el DSM-5, las enfermedades mentales tienen características en común que las relacionan, e incluyen factores terapéuticos, neurales, familiares, genéticos, ambientales y relacionados con biomarcadores y vías de procesamiento emocional, entre otros. La consideración de factores numerosos y globales resultó en la agrupación dimensional de los trastornos por internalización y externalización. Las similitudes entre la depresión, la ansiedad y el TOC pueden explicarse mediante el análisis de los mecanismos cerebrales en común, lo cual implica la existencia de genes compartidos y coincidencias terapéuticas. No obstante, también debe considerarse la simple coincidencia sintomática entre diferentes enfermedades, así como la coaparición de síndromes completos en un mismo individuo. Los diferentes trastornos de ansiedad tienen un nivel elevado de comorbilidad entre sí, en tanto que la depresión se observa en comorbilidad con todos los trastornos de ansiedad. Es decir, existe un nivel considerable de comorbilidad entre los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Según un modelo de procesamiento emocional normal, existe una solución bidimensional de afectividad negativa y positiva. El afecto negativo es una dimensión del malestar subjetivo que predice la coincidencia entre la ansiedad y la depresión. La dimensión del afecto positivo predice que un paciente que refiere sentirse contento también manifestará interés, seguridad y atención. Esta dimensión se asocia en forma negativa con la tristeza en mayor medida que con el miedo. De acuerdo con lo antedicho, la anhedonia puede ser una característica de los trastornos del estado de ánimo, diferente de los trastornos de ansiedad; en cambio, el malestar generalizado y subjetivo es una dimensión compartida entre los trastornos de ansiedad y la depresión. Finalmente, se describió una tercera dimensión afectiva, la tensión somática y la hiperactivación, que es característica de la ansiedad. Muchos rasgos conductuales y trastornos psiquiátricos son heredables. De acuerdo con la información disponible, existe una coincidencia genética entre la depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). La comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y la depresión puede vincularse con el neuroticismo, un factor de riesgo que predice la aparición de trastornos de ansiedad, TOC y TDM y es heredable en un 40%. De todos modos, se discute su fiabilidad.


Razones para el fraccionamiento

El análisis estructural de los síntomas permite apreciar que, si bien algunos son más generales, otros se relacionan en forma más específica con trastornos determinados. En este sentido, cada enfermedad posee características únicas que la distinguen frente al resto de los trastornos. Por ejemplo, la activación ansiosa desempeña un papel limitado como elemento sintomático específico en pacientes con trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático (TEPT) o TOC. En el caso del TEPT se observa el antecedente de exposición a un suceso traumático y la presencia de reviviscencias, en tanto que los pacientes con TOC presentan obsesiones y compulsiones. En consecuencia, en la práctica clínica, la evaluación diagnóstica tendrá componentes generales y específicos. De acuerdo con las recomendaciones diagnósticas propuestas por la British Association for Psychopharmacologyen pacientes con síntomas de ansiedad, en principio, debe definirse la presencia de depresión. Si se observa depresión, su tratamiento es prioritario. En cambio, en ausencia de síntomas depresivos, podrá efectuarse el diagnóstico específico de algún trastorno de ansiedad según los síntomas presentes.


Fragmentación de los trastornos

La determinación del fenotipo en pacientes con un mismo perfil genético depende de la edad de exposición a los factores precipitantes, entre otras causas. Esto tiene validez, por ejemplo, en el TDM y el TAG, cuadros que tienen características genéticas en común y cuya aparición depende de los estresores que padezca el individuo. También se sugiere la división de los factores genéticos relacionados con la agorafobia en un extremo y con las fobias específicas en el otro extremo. En este caso, la fobia social se ubica en una instancia intermedia. El resto de las asociaciones entre los trastornos se explican en términos de exposición a factores ambientales compartidos de riesgo. El riesgo de trastornos de ansiedad parece incrementarse con las experiencias familiares y personales del pasado. Dichas experiencias se combinan con factores del entorno que aumentan el riesgo de determinados trastornos de ansiedad. Según el autor, es necesario contar con estudios genéticos adicionales que permitan comprender las bases moleculares de las conductas relacionadas con las emociones.


Genética molecular y neurobiología

El neuroticismo puede ser el comienzo para el estudio de las bases genéticas de los trastornos de ansiedad y la identificación de biomarcadores que permitan comprender los mecanismos involucrados en la aparición de los trastornos. Según lo informado, existe una variación del gen 5-HTTLPR, que codifica para el transportador de serotonina, que se asocia con diferencias individuales relacionadas con el neuroticismo. Concretamente, los individuos que poseen la variante corta o alelos presentan un nivel mayor de neuroticismo y una menor expresión de ARNm correspondiente a dicho gen. También se informó un aumento de las probabilidades de depresión ante la exposición a factores ambientales de riesgo en pacientes con variaciones del gen 5-HTTLPR. La ansiedad se asocia con el aumento del procesamiento de estímulos relacionados con el miedo, lo cual parece relacionarse con el incremento de la sensibilidad y con la afectación de la discriminación. Es decir, se observa un sesgo de atención hacia estímulos generadores de ansiedad. El nivel elevado de neuroticismo se relaciona con el aumento del procesamiento de información emocional negativa. A su vez, la afectividad negativa en pacientes con trastornos de ansiedad se asocia con el incremento de la activación de la amígdala. También es posible que existan alteraciones relacionadas con la función amigdalina en común entre la ansiedad y la depresión, aunque es necesario contar con estudios adicionales al respecto.


Tratamiento farmacológico

Las drogas empleadas para el tratamiento de los pacientes con depresión o ansiedad actúan sobre el procesamiento automático de sesgos negativos más allá de su efecto concreto sobre los síntomas de depresión y ansiedad. Esto resulta en el aumento del sesgo positivo relacionado con la memoria autorreferencial. Es sabido que tanto la ansiedad como la depresión se asocian con el incremento de la actividad de la amígdala. Esta estructura parece ser objetivo de acción farmacológica. De hecho, la paroxetina reduce la respuesta de la amígdala a los estímulos relacionados con el miedo; es decir, el tratamiento de los pacientes con ansiedad y depresión parece asociarse con la corrección de la hiperactividad. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) tienen un espectro amplio de eficacia en pacientes con depresión mayor, trastornos de ansiedad o TOC; no obstante, su empleo puede verse limitado por cuestiones de tolerabilidad. La duloxetina y la venlafaxina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, son mejor tolerados que los ISRS y su uso se asoció con eficacia en presencia de depresión y TAG. Además, la venlafaxina fue de utilidad para prevenir las recaídas en pacientes con trastorno de pánico. La agomelatina resultó eficaz para el tratamiento agudo y la prevención de recaídas en pacientes con TAG y es de utilidad en aquellos con depresión mayor. Debido a que no ejerce acciones serotoninérgicas, el riesgo de síntomas de discontinuación y trastornos sexuales es bajo. La fenelzina, un inhibidor de la monoamino oxidasa, también resulta eficaz en pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, aunque existen cuestiones de tolerabilidad y seguridad que limitan su uso. Las drogas que actúan sobre el receptor del GABA y facilitan la función del neurotransmisor, como las benzodiazepinas, resultaron eficaces en pacientes con trastorno de pánico, fobia social y TAG. No obstante, provocan efectos adversos como la sedación y la disfunción cognitiva. Además, no existe información que indique su eficacia en pacientes con depresión. La pregabalina bloquea los canales de glutamato dependientes de voltaje y resultó eficaz para el tratamiento agudo y preventivo de los pacientes con TAG y fobia social. Su administración a largo plazo puede generar aumento ponderal, en tanto que la interrupción abrupta del tratamiento se asoció con síntomas de discontinuación.


Conclusión

Los trastornos de ansiedad tienen características genéticas y biológicas en común, relacionadas con el malestar y la afectividad negativa. El tratamiento con ISRS actúa tanto sobre los trastornos de ansiedad como sobre los trastornos depresivos. De hecho, el sistema serotoninérgico y, especialmente, sus conexiones con la amígdala, parece brindar razones para explicar tanto los trastornos como los efectos terapéuticos de las drogas. Cada trastorno tiene características particulares que constituyen objetivos terapéuticos potenciales, cuya comprensión facilitará la creación de estrategias terapéuticas.

Resumen extraido de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

The Overlap Between Anxiety, Depression, and Obsessive-Compulsive Disorder. Goodwin GM. Dialogues in Clinical Neurosciences 17(3):249-260 Sep, 2015

Comorbilidades en los Trastornos de Ansiedad.

Introducción
Se estima que hasta el 80% de los pacientes con trastornos de ansiedad presentan comorbilidades psiquiátricas, principalmente con otro trastorno de ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y consumo de sustancias. Este tipo de comorbilidad tiene consecuencias negativas sobre la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Las enfermedades médicas y los trastornos por dolor también son frecuentes en pacientes con trastornos de ansiedad. En estos casos se observa un aumento del nivel de discapacidad y disfunción. De acuerdo con lo antedicho, es importante tener en cuenta la presencia de comorbilidades a la hora de efectuar el diagnóstico y planificar el tratamiento.

Trastorno depresivo mayor
El trastorno depresivo mayor (TDM) puede observarse en el 20% al 36% de los pacientes con trastornos de ansiedad. Asimismo, cerca del 60% de los pacientes con TDM presentan comorbilidad con un trastorno de ansiedad o relacionado. La comorbilidad con depresión en pacientes con trastornos de ansiedad se asocia con síntomas más graves, disminución de la probabilidad de remisión, deterioro funcional y aumento del riesgo de suicidio y de otros trastornos de ansiedad comórbidos. El tratamiento con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (IRNS) es considerado de primera línea para los pacientes con trastorno de ansiedad en comorbilidad con TDM ya que mejora ambos cuadros. También se informó la utilidad de ciertos antipsicóticos atípicos como la quetiapina o la risperidona, así como el agregado de aripiprazol al tratamiento con antidepresivos.

Trastorno bipolar y psicosis
Casi el 14% de los pacientes con trastornos de ansiedad reúnen los criterios para el diagnóstico de trastorno bipolar (TBP) tipo I o II. Asimismo, los trastornos de ansiedad representan el cuadro comórbido más frecuente observado en pacientes con TBP. En cuanto a los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, la comorbilidad con los trastornos de ansiedad tiene una frecuencia del 10% al 15%. Esa comorbilidad se asocia con un aumento del riesgo de depresión y consumo de sustancias, disminuye la calidad de vida y afecta la evolución y el funcionamiento de los pacientes. El tratamiento de los pacientes con trastornos de ansiedad en comorbilidad con el TBP o las psicosis puede llevarse a cabo mediante el empleo de antipsicóticos atípicos. En cambio, el tratamiento antidepresivo a largo plazo puede desestabilizar a los pacientes bipolares. Por ejemplo, se informó la utilidad del aripiprazol. También se hallaron beneficios ante el empleo de anticonvulsivantes como el valproato y el gabapentin.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
La comorbilidad entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos de ansiedad es frecuente en adultos. Según lo informado, los pacientes con trastornos de ansiedad tienen una probabilidad de ADHD 4 veces mayor en comparación con la población general. El cuadro más observado es el trastorno de ansiedad social (TAS), seguido por la fobia específica, el trastorno por estrés postraumático (TEPT), el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). A la hora de tratar a estos pacientes es importante distinguir el ADHD con características ansiosas del ADHD en comorbilidad con un trastorno de ansiedad. El tratamiento puede ser complicado ya que no se cuenta con información suficiente al respecto. Es fundamental evaluar los síntomas más perjudiciales con el fin de planificar una estrategia terapéutica. Según los datos existentes, la atomoxetina y las sales de anfetamina pueden resultar beneficiosas en algunos casos.

Comorbilidades médicas
Las comorbilidades médicas son frecuentes en pacientes con trastornos de ansiedad y deben tenerse en cuenta a la hora de prescribir drogas ansiolíticas. Los cuadros más frecuentes incluyen la enfermedad cardiovascular, los cuadros gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, las migrañas y la lumbalgia, entre otros. Esta comorbilidad es más frecuente en pacientes con TAG, trastorno de pánico y TEPT. A la hora de planificar un tratamiento se recomienda administrar drogas que actúen sobre ambos trastornos. Por ejemplo, los ISRS son eficaces en pacientes con migraña y pueden ser útiles en presencia de dolor neuropático. Finalmente, ciertas drogas pueden ser contraproducentes en pacientes con diabetes o dislipidemias, especialmente los antipsicóticos atípicos y algunos antidepresivos como la amitriptilina, la mirtazapina y la paroxetina.

Resumen extraido de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
Canadian Clinical Practice Guidelines for the Management of Anxiety, Posttraumatic Stress and Obsessive-Compulsive Disorders. Katzman MA, Bleau P, Van Ameringen M. BMC Psychiatry 14(S1):45-47 Jul, 2014

divendres, 9 de setembre de 2016

Afrontant l'estrès post-vacacionalL’anomenat estrès post-vacacional no és més que un procés de readaptació fisiològica, emocional i d’hàbits de conducta que permet a les persones afrontar novament les obligacions i responsabilitats (socials, professionals i familiars) que suposa un retorn a la rutina del nostre dia a dia habitual, després d'un espai de temps més relaxat i de cert "descontrol".

Aquesta denominació no és un terme científic, sinó que ha anat sorgint de l'àmbit més popular, especialment utilitzat per la premsa i els mitjans de comunicació a finals d'agost i primers de setembre. Bona prova d'aquesta afirmació és la varietat de noms amb que s’anomena el nostre funcionament psicosocial en aquesta època de l'any: Síndrome post-vacacional, Depressió post-vacacional, Estrès post-vacacional,... Aquests tipus de nominacions no són més que un clar reflex de la moderna societat d’avui dia, que ve determinada per l’estil de vida que s’està imposant i marcada per un sistema classificatori capaç d’encotillar-ho gairebé tot, ...fins i tot a les persones.

L'estrès no deixa de ser un procés normal en els éssers vius, persones incloses, ja que hem d'adaptar-nos a les demandes ambientals (família, feina, escoles, economia, relacions socials, ...) de cada moment. És per això que, sortosament, ens trobem amb molta gent que tolera acceptablement el retorn a la rutina de la vida activa, assumint que aquest procés no és més que una situació transitòria i del tot natural.

Si bé també és cert que hi ha un percentatge de persones que, per diferents raons, els costa més de rendir en aquest retorn a la feina, poden estar menys motivats del que seria habitual en ells/es, o que fins i tot l’interès i la concentració que mostren en les respectives activitats pot haver disminuït, provocant-los un estat d’ànim més baix i l’aparició més ràpida del cansament, físic i/o mental. Aquestes persones pateixen un malestar prou important com per que els repercuteixi negativament en la qualitat de la seva vida diària.

El benestar suposa per a les persones una capacitat de conscienciació i d’afrontament de les tensions normals del dia a dia, podent treballar de forma productiva i fructífera, contribuint positivament a la pròpia comunitat (OMS). Aquesta capacitat d’adaptació positiva, que tenim la majoria de les persones, ens permet posar en marxa un seguit de mecanismes cognitius i conductuals que ens ajuden a fer front a la demanda o situació estressant inicial, que en el cas que ens ocupa seria el retorn a la vida activa, després d’un període de repòs.

El problema sorgeix quan la intensitat de la demanda social i ambiental es fa molt gran o es manté constant en un espai relativament llarg de temps sense que en cap moment li sapiguem donar una resposta adequada o siguem capaços de poder posar en marxa els mecanismes adequats de resolució. Això fa que els recursos propis i les reaccions adaptatives naturals comencin a esgotar-se i es vagi notant aquella típica sensació de cansament cognitiu i conductual generalitzat en molts dels àmbits del nostre dia a dia. És aleshores quan podem considerar aquest estrès perllongat com un fracàs adaptatiu davant d’una determinada situació, la qual cosa acaba provocant un excés d’activació orgànica i una gran ressonància emocional, que es tradueix en reaccions diverses en cada un de nosaltres i provoca l’aparició de símptomes molestos:


     1.- Físics i de la conducta:
Alteracions en el ritme de la respiració
Variacions de la temperatura corporal
Increment de les pulsacions i ritme cardíac
Insomni, mal de cap, dolor muscular, mal d’estómac
Dificultat en la concentració, aïllament, disminució del rendiment
...
     2.- Cognitius i emocionals:
Acceleració del pensament, tristesa, irritabilitat
Angoixa, malestar emocional, apatia
...

A nivell estadístic s'ha comprovat que les dones solen patir aquests símptomes en major intensitat i quantitat que els homes. Molt probablement aquests s’hagin vist incrementats pels canvis sòcio-econòmics que estem vivint en els darrers anys, on les dones han assumit uns rols que els comporta una major càrrega global i una exigència personal, per a elles: Família (casa, fills, escola,...), parella, àmbit professional, entorn social,...

És important aclarir que, tot i que aquests símptomes són significatius per determinades persones, difícilment ens trobem davant del que clínicament es coneix com un trastorn o malaltia en l’àmbit de la salut, doncs per poder establir i diagnosticar un Trastorn adaptatiu post-vacacional, d’acord als paràmetres internacionalment establerts i reconeguts, s’haurien de desenvolupar símptomes emocionals o de comportament, clínicament significatius, durant els tres mesos posteriors al retorn de les vacances (APA), el qual seria indicatiu d’un posterior Trastorn depressiu o d’ansietat.

Com podem evitar-ho? És tant senzill com gestionant-ho.
És del tot impensable que les persones podem viure el nostre dia a dia sense cap mena d’estrès, però també és important saber-hi fer front i gestionar aquests estressors de forma serena i fer ús dels recursos que tots tenim al nostre abast. La manera més senzilla i pràctica d’evitar allargar aquests símptomes en el temps és sent realistes i positius en el nostre tarannà diari, en definitiva fent ús del sentit comú:·         Descansant i dormint les hores necessàries
·         Gestionant el nostre dia a dia
·         Fent activitat física
·         Llegir algun llibre
·         Organitzant les tasques per prioritats, i aprendre a dosificar les urgències
·         Gaudint de la nostra vida social i familiar
·         Deixar de pensar exclusivament en els problemes
·         Corregint conductes negatives pròpies o de les persones del nostre entorn
·         Aprendre, novament, a utilitzar el mot “NO”
·         Mantenir una adequada alimentació
·         Ocupant-nos en comptes de preocupar-nosEn el cas que aquesta incapacitat d’afrontament i adaptació de les situacions estressants es vagi perpetuant i encapsulant en el temps, és del tot necessari demanar l’ajut professional d’un psicòleg, el qual us acompanyarà en un procés de cerca de noves eines alternatives que us permetran adquirir nous aprenentatges i resoldre aquestes disfuncions desadaptatives, ja siguin de caire cognitiu (com seria la modificació de determinats patrons de pensament) o de l’estat d’ànim (reduint o eliminant emocions de caire disfuncional).


ARTURO ARGELAGUER MARTÍNEZ


dijous, 5 de maig de 2016

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Els TCA (trastorns de la Conducta Alimentària) solen ser determinats per factors socioculturals (pressió pel culte al cos prim com a símbol d’èxit i bellesa), familiars (clima tens, distant, poc afectuós, sobre protector, amb poca comunicació, altes expectatives familiars, preocupacions excessives pel pes,...), personals (por a la maduresa, perfeccionisme, autocontrol, baixa autoestima i insatisfacció corporal), i per factors de biologia-genètica, a més de factors ambientals no compartits.
Altres vegades, patir certes situacions estressants poden precipitar el trastorn: abusos físics o psicològics, pèrdua d’algun familiar proper, separació o divorci, canvis de residència, dificultats d’adaptació, exàmens, comentaris i pressió per aprimar-se, dietes baixes en calories, l’assumpció de l’estereotip social i cultural,...
Les conseqüències físiques, psicològiques i socials dels TCA són factors perpetuadors del trastorn i potenciadors dels factors de predisposició (sexe femení, tipus de personalitat, tipus de família i entorn cultural) i precipitants (insatisfacció del pes corporal i de la silueta del propi cos). Un cop s’ha entrat en el problema del TCA, les mateixes conseqüències el mantenen i l’agreugen (la pròpia desnutrició, l’aïllament social i els problemes d’estat d’ànim).
Les persones amb TCA adopten conductes alimentàries anòmales com a resposta a la seva insatisfacció amb la pròpia imatge corporal. És freqüent que tinguin pensaments distorsionats al voltant dels seu pes (sentiments d’inferioritat davant dels altres, pensen que la seva imatge física fa que els altres no els apreciïn suficientment,...) i la seva salut (la grassa del menjar és perjudicial, ser prim és saludable, fer dieta és una activitat saludable,...). A part de problemes nutricionals, físics, psicològics i socials, aquestes persones amb TCA solen acabar posant en risc la seva pròpia vida.
L’anorèxia nerviosa (AN) es caracteritza per una pèrdua de pes d’entre un 10 i un 25% del pes corporal acompanyat d’una por exagerada a engreixar-se degut a una distorsió de la pròpia imatge corporal (es veuen i se senten gordes quan no ho estan). Es neguen a mantenir el seu pes entre els límits d’una normalitat, cosa per la que acaben imposant-se dietes restrictives que fan aprimar-se. La valoració pròpia que fan aquestes persones ve determinada, bàsicament, pel seu cos i la seva silueta. Solen ser perfeccionistes i amb baixa autoestima, i les acompanyen la depressió i pensaments obsessius.
La bulímia nerviosa (BN) so presentar-se mitjançant episodis d’ingesta exagerada de menjar (afartaments) seguits d’activitats que els permetin mantenir el seu pes. Aquesta conducta sol dominar el dia a dia de la seva vida i dificultar la seva interacció en les relacions social. Sovint amaguen aquest comportament, i el seu estat d’ànim i salut mental venen determinats pels temors a engreixar-se i el descontrol alimentari, cosa que els sol acabar portant a conviure sovint amb processos depressius.
La comorbiditat entre aquests trastorns és una cosa freqüent, ja siguin de caire mental com orgànic:
-          Trastorns relacionats amb substàncies (Especialment en la bulímia nerviosa -BN): Inicialment l’ús d’estimulants (amfetamines i cocaïna) es relaciona amb els intents de reducció de la gana, i més tard amb la impulsivitat en la BN.
-          Trastorns d’Ansietat (fòbies a determinats aliments, fòbies socials,...): A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn obsessiu compulsiu (TOC) de la personalitat, especialment en l’anorèxia nerviosa (AN): Persones rígides, estrictes, ordenades, responsables, constants, intransigents i poc tolerants.
-          Trastorns de l’estat d’ànim. A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn del control d’impulsos
-          Diabetis Melitus
-          Síndromes de mala absorció: Tant les intoleràncies al gluten com a la lactosa ´son factors de risc en persones amb TCA.
-          Problemes amb la Tiroides
Els programes de treball que científicament han demostrat un millor resultat han estat els programes selectius, interactius i duts a terme per professionals, dirigits específicament a dones majors de 15 anys i que els continguts aporten mesures per l’acceptació corporal, tècniques d’inducció i dissonància i períodes de seguiment curts.
S’ha de tenir especialment en compte la falta de consciència de la malaltia, la tendència a negar el trastorn o l’escassa motivació al canvi.
El treball psicològic es basa en implantar uns clars objectius durant el tractament i aconseguir canvis duradors dels pensaments distorsionats i les emocions negatives (relacionades amb el pes, la silueta i el tamany corporal) del propi sistema de valors que ens permetin tornar a reconstruir o recuperar una identitat pròpia centrada en el benestar personal, en sentir-se be amb una mateixa i en l’acceptació i afrontament dels reptes i problemes vitals:
1.       Restaurar el pes a un nivell saludable pels pacients (en dones fins que la menstruació i ovulació siguin normals; en homes fins que els nivells hormonals i els desitjos sexuals siguin normals).
2.       Tractar les complicacions físiques que puguin haver aparegut durant l’etapa de pèrdua de pes.
3.       Incrementar la motivació dels pacients per tal que sigui un col·laborador actiu en la teràpia i patrons alimentaris.
4.       Proporcionar patrons alimentaris i nutricionals sans als afectats.
5.       Modificar els pensaments, actituds i sentiments inadequats.
6.       Tractar els trastorns psiquiàtrics associats, especialment les alteracions de l’estat d’ànim, la baixa autoestima i els patrons de conducta desadaptativa.
7.       Aconseguir el recolzament familiar i, si és necessari, proporcionar-los assessorament i psicoteràpia quan sigui necessari.
8.       Prevenció de les recaigudes.
El treball psicoterapèutic ha d’aportar una combinació de mesures cognitives i conductuals per afavorir la reestructuració cognitiva, el manteniment dels hàbits alimentaris adequats i promoure estratègies eficients d’afrontament del dia a dia.

Una intervenció adequada dels tractaments en TCA ha de tenir un seguiment de fins a 6 anys per comprovar-ne l’èxit del mateix, doncs entre el segon i sisè any, després del tractament rehabilitador nutricional i psicològic inicial, és quan la direcció dels resultats es consolida en l’èxit o el fracàs d’aquest treball terapèutic.

dissabte, 2 de gener de 2016

Depresión Post-Parto. Puede pasar fácilmente desapercibida. Hay que estar alerta


depre_post_interior
Una mujer de 26 años de edad visitó a su médico seis semanas después del nacimiento de su primer bebé para su examen postnatal. Inicialmente menciona sólo algunos problemas con la lactancia materna, pero pronto se hizo evidente que su estado de ánimo estaba bajo  y comentó que tenía una dificultad de socialización. Ella minimizaba sus síntomas, sin embargo, alegaba que acababa de tener un toque de “baby blues” (trastorno menor del humor del puerperio), y que era reacia a hablar de cómo se sentía. Interrogada con mayor profundidad admitió que se sentía abrumada, preocupada por el bebé y culpable por no ser una buena madre.¿Qué es la depresión posparto?
Muchas mujeres experimentan síntomas de baja del estado de ánimo que se desarrollan dos o tres días después del nacimiento, el pico es en el quinto día, y se resuelven en dos semanas. Sin embargo, los episodios de depresión postnatal más sustancial también son comunes y pueden causar considerables trastornos a la mujer y a su familia. La forma más grave del trastorno del estado de ánimo posparto (o puerperal) consiste en la aparición aguda de una psicosis maníaca, mixta o depresiva en el período inmediatamente posterior al parto.
¿Qué tan común es la depresión posparto?
La tristeza postparto, o melancolía de la maternidad, es una condición transitoria que afecta a un 30-80% de las mujeres después del parto.
La prevalencia general de los síntomas depresivos postparto clínicamente significativos se estima entre el 7% y 19%.1 En torno a una tercera parte de la “depresión posparto” comienza en el embarazo y alrededor de una cuarta parte empieza antes embarazo.2

divendres, 10 d’abril de 2015

El TDAH i les EMOCIONS

No tots els professionals que treballem en el TDAH entenen que les emocions, i la intensitat d’aquestes, és un factor determinant en les persones que pateixen de TDAH.

Com que els criteris diagnòstics ni tant sols parlen d’aquest símptoma, no es te present, tot i que les darreres investigacions han demostrat que els afectats de TDAH són persones que toleren molt pitjor la frustració, són més impacients, tenen mal geni per coses insignificants, s’exciten molt més que la resta de persones, s’enutgen molt fàcilment, encara que al poc temps els hagi passat, i pateixen molta més ansietat que altres grups de control.

Els estudis més recents posen de relleu que podria ser degut a una menor connectivitat de les xarxes cerebrals que transporten la informació relacionada amb les emocions. Una alteració en la memòria del treball pot provocar que qualsevol emoció momentània es torni molt intensa en determinats moments. També pot donar-se la vessant contrària, que en determinats moments ens doni la sensació que aquesta persona sembli insensible o sigui força inconscient amb les emocions dels altres. Hem de tenir presents que una bona memòria de treball ens aporta l’energia emocional necessària per organitzar-nos, mantenir l’enfocament atencional i de seguiment, alhora que a autoregular-nos.

Hi ha moments que aquesta intensitat emocional provoca una mena de col·lapse informatiu en el cervell de la persona amb TDAH, provocant el desplaçament d’altre informació que a qualsevol altre persona l’ajudaria a modular la seva ira i a regular el seu comportament.

La dificultat d’atenció d’una persona amb TDAH pot acabar provocant una irritabilitat intensa en ells, degut a l’extrema sensibilitat que tenen a la desaprovació social. Molts d’ells tenen terror a ser mal vistos” per l’entorn que els envolta, i això fa que un petit canvi en les seves expectatives, provocat per una lleugera incertesa o un simple comentari aliè, comportarà una reacció emocional molt més intensa del que seria habitual en qualsevol persona.

La intolerància emocional que pateixen molts TDAH, especialment quan aquestes emocions són doloroses, fa que acabin atrapats en patrons de comportament inusuals i a vegades destructius per a ells mateixos.

Una reacció habitual als estressors socials i ambientals que envolten als TDAH és el pànic. Això sol ser degut a una mala regulació emocional d’aquestes persones, que els és molt difícil diferenciar entre amenaces perilloses i problemes lleus.

Moltes persones que pateixen distímia, depressió o tristesa és degut a un TDAH no tractat, ja que moltes de les causes de la manca d’energia o baixa autoestima diària són degudes a la sensació anímica de frustració, fracàs i retroalimentació negativa; que amb un adequat tractament psicològic tindria una solució eficient.

Un dels símptomes habituals en les persones que pateixen TDAH és la necessitat d’una gratificació immediata, cosa la qual els dificulta mantenir un esforç sostingut en qualsevol tasca. Això és degut a una mala gestió emocional (només posen interès en la recompensa immediata), ja que quan una persona està emocionalment equilibrada, aquesta mateixa emoció la motiva a participar o evitar qualsevol acció amb recompensa a llarg termini.

El treball adequat i continuat, mitjançant una teràpia psicològica, pot ajudar les persones amb TDAH a tenir una adequat maneig de les pors i la baixa autoestima, alhora que superar els problemes amb una senzilla organització per a completar les tasques, per avorrides que aquestes siguin.Basat en l'article "Why We Feel So Intensely: Understanding ADHD Emotions. Anger, outbursts, anxiety, irritability, impatience: more than most people, ADHDers can be driven by emotions" de Thomas E. Brown, autor de “Smart but Stuck: Emotions in Teens and Adults with ADHD”.

dijous, 19 de març de 2015

APRENDER DE LA PÉRDIDA. Una guía para afrontar el duelo.¿Cuándo debería buscar ayuda? 
Robert A. Neimeyer.

 Aunque el dolor, la soledad y los trastornos que acompañan al duelo no tienen nada de “anormal”, hay algunos síntomas que deberían hacer que acudiéramos a un profesional o a alguna persona de nuestro entorno que pueda ayudarnos: médicos, guías espirituales, responsables de grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Aunque cada persona debe tomar esta decisión libremente, debe
plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presenta alguno de los siguientes síntomas:

•  Intensos sentimientos de culpa, provocados por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte de su ser querido.
•  Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de “estar muerto” o de poder reunirse con su ser querido.
•  Desesperación extrema; la sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar una vida que valga la pena viva.
•  Inquietud o depresión prolongadas, la sensación de estar “atrapado” o “ralentizado” mantenida a lo
largo de períodos de varios meses de duración.
•  Síntomas físicos, como la sensación de tener un cuchillo, clavado en el pecho o una pérdida
sustancial de peso, que pueden representar una amenaza para su bienestar físico.
•  Ira incontrolada, que hace que sus amigos y seres queridos se distancien o que le lleva “a planear
venganza” de su pérdida.
•  Dificultades continuadas de funcionamiento que se ponen de manifiesto en su incapacidad para
conservar su trabajo o realizar las tareas domésticas necesarias para la vida cotidiana.
•  Abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o el alcohol para desterrar el dolor de la
pérdida.

Aunque cualquiera de estos síntomas puede ser una característica de un proceso normal de duelo, su
presencia continuada debe ser causa de preocupación y merece la atención de una persona que vaya más allá de las figuras de apoyo informal que suelen estar presentes en la vida de cada individuo.dimarts, 6 de gener de 2015

El ejercicio físico incrementa la resistencia al estrés inducido por la depresión


Figura miniatura fx1

Resumen

La depresión es una condición debilitante con un profundo impacto en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. El ejercicio físico se utiliza como una estrategia de tratamiento para muchos pacientes, pero los mecanismos que subyacen a sus efectos beneficiosos siguen siendo desconocidos. Aquí se describe un mecanismo por el cual el músculo esquelético PGC-1α1 inducida por el entrenamiento físico cambia el metabolismo quinurenina y protege de la depresión inducida por el estrés. La activación de la vía / δ PGC-1α1-PPAR aumenta la expresión de músculo esquelético de las aminotransferasas quinurenina, mejorando así la conversión de quinurenina en ácido quinurénico, un metabolito incapaces de cruzar la barrera sangre-cerebro. Reducir quinurenina plasma protege al cerebro de los cambios inducidos por el estrés asociados con la depresión y hace esquelético-muscular específica PGC-1α1 ratones transgénicos resistentes a la depresión inducida por el estrés crónico leve o administración directa quinurenina. Este estudio abre vías terapéuticas para el tratamiento de la depresión por la orientación del eje de PGC-1α1-PPAR en el músculo esquelético, sin la necesidad de cruzar la barrera sangre-cerebro.

Reflejos

  •  ratones transgénicos músculo-PGC-1α1 esqueléticos son resistentes a la depresión inducida por el estrés
  •  PGC-1α1 induce esquelético aminotransferasa quinurenina muscular (KAT) expresión
  •  El músculo esquelético PGC-1α1 controla plasma y cerebro quinurenina equilibrio ácido / quinurénico
  •  El ejercicio físico activa PGC-1α1: PPAR / δ: KAT en el ratón y el músculo esquelético humano


Leandro Z. Agudelo, Teresa Femenía et al

divendres, 14 de novembre de 2014

Estrés laboral: 8 actitudes que dicen…”¡¡no puedo más!!”

NOPUEDOMAS
El estrés laboral y el desbordamiento por “no poder más” es algo que afecta no solo a tu ámbito profesional sino a tu situación personal, social familiar…por eso, muchas veces y aunque sea de manera inconsciente, tu actitud en el trabajo refleja tu grado de saturación y rechazo a tu situación laboral.
¿Alguna vez has soñado “despierto” y te has visto contestando a tu jefe con una carcajada sobre un asunto de suma importancia…? ¿O has pensado en apagar el despertador por última vez, porque ya no tienes que volver a la oficina nunca más…? Seguro que sí. Y lo más probable es que, sin  darte cuenta, estés actuando de este mismo modo en la vida real, aunque probablemente sea de manera más sutil…. A continuación te indico 8 actitudes muy comunes con las que sin querer y probablemente de forma inconsciente, estás transmitiendo que ya no puedes más, transmitiendo también a tu jefe o jefa lo mucho que te desagrada tu trabajo.

Compañeros tóxicos para la salud


«Una persona envidiosa es capaz de utilizar la insidia y la mentira en sus actuaciones. Nuestra respuesta y actitud debe ir encaminada a debilitar sus estrategias. El envidioso sólo se frena ante nuestra seguridad», admite Mª Jesús Álava Reyes, directora del centro de psicología Álava Reyes de Madrid y autora del libro Trabajar sin sufrir.

En algún momento de nuestra vida nos hemos cruzado, o si no seguramente lo hagamos, con gente tóxica por el camino. Personas que de algún modo ponen nuestro mundo patas arriba y provocan desajustes en nuestra salud física y mental. Pueden poner de los nervios, inducir ansiedad, irritabilidad, amainar incluso nuestra autoestima y, en el peor de los casos, contribuir o generar depresiones importantes. Estas relaciones tóxicas se dan no sólo en parejas sino también con amigos, compañeros de trabajo, o incluso con familiares. ¿Cómo debemos actuar con ellos?
Aprender a manejar determinadas situaciones y adoptar herramientas para poder enfrentarse cara a cara con algunas personas es crucial para salir ileso ante ciertos comportamientos. «Hay muchas bajas laborales inducidas por malas relaciones con los compañeros o incluso con el propio jefe», mantiene Mila Cahue, psicóloga del mismo centro.