Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Diagnòstic dual. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Diagnòstic dual. Mostrar tots els missatges

dissabte, 2 de gener de 2016

Guía de Intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias

La GI-mhGAP está basada en las directrices del mhGAP sobre las intervenciones para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Ha sido elaborada a través de un intenso proceso de revisión de la evidencia científica.
Incluye una guía sobre intervenciones basadas en la evidencia para identificar y manejar una serie de trastornos prioritarios. Los trastornos prioritarios incluyen: depresión, psicosis, trastorno bipolar, epilepsia, trastornos del desarrollo y conductuales en niños y adolescentes, demencia, trastornos por uso de alcohol, trastornos por uso de drogas, lesiones autoinfligidas/suicidio y otros síntomas emocionales significativos o padecimientos no justificables médicamente.
La GI-mhGAP ha sido elaborada para ser aplicada en el nivel de atención de salud no especializada. Está dirigida a los profesionales de atención de salud que trabajan en los establecimientos del primer y del segundo nivel.

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/es/

dilluns, 6 d’abril de 2015

TDAH en l'adolescència?

¿TDAH en la adolescencia? 50 PREGUNTAS orientativas para reconocer y tratar el TDAH

Manual Clínico/Psiquiátrico con interesante información para profesionales sobre el TDAH, centrado en la adolescencia, .
Escrito por Néstor Szerman.


dimecres, 8 d’octubre de 2014

Una persona del meu entorn, en qui hi confio, pensa que puc tenir problemes amb la beguda…, què faig?Arturo Argelaguer
Titular de psicologia aplicada del centre Mèdic Bernades.
Especialista en psicologia clínica i de la salut.

El més habitual en una persona que abusa de l’alcohol, n’és addicte o està a poques passes de ser-ne, és que algun familiar o amic li faci comentaris o es posi pel mig amb decisions que no acaben d’agradar-li.
Al nostre país el consum (i en massa ocasions l’abús) de l’alcohol és un fet molt arrelat a la societat. No hi ha festa familiar o social on no es destapin ampolles de vi i cava, no hi ha reunió d’amics on falti la cervesa, com tampoc hi ha sortida nocturna “guai” si no es consumeixen “cubates” o gin tònics. 

dissabte, 16 de març de 2013

Algunes dades sobre la salut mental als EEUU


Existeixen dades similars del nostre país?, les coneixem?...

·         Les malalties mentals s’associen a una major incidència de malalties cròniques com poden ser: malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, asma, epilèpsia i càncer.
·         La malaltia mental s’associa amb una menor cerca d’atenció mèdica, amb la reducció de l’adherència a les teràpies de tractament en malalties cròniques i a un major risc d’obtenir resultats adversos en diferents àmbits de la salut.
·         Moltes d’aquestes persones pateixen més d’un trastorn mental, en un moment donat. Gairebé la meitat (45%) d’aquesta població amb problemes de salut mental compleixen els criteris de dos o més trastorns alhora, així com una elevada  i severa comorbiditat.
·         Els trastorns mentals foren una de les cinc àrees més costoses (cares) als EEUU l’any 2006, amb unes despeses superiors als 57,5 mil milions de dollars.

Accés al tractament
·         Uns de cada quatre pacients que és visitat en atenció primària pateix o ha patit una depressió. Tot i així els metges d’atenció primària n’identifica menys d’un 31% d’aquests pacients.
·         Entre els 8,9 milions d’adults amb alguna malaltia mental acompanyat d’un trastorn per ús de substàncies, el 44% d’aquest va rebre tractament únicament per consum de substàncies o per malaltia mental en el darrer any; el 13,5% va rebre alhora tractament per malaltia mental i abús de substàncies; i el 37,6% ni tant sols va rebre cap mena de tractament.
·         El 4% dels adults joves presenten un abandonament del tractament en salut mental, tot i la percepció que ells mateixos tenen de la necessitat de tractar aquests problemes mentals.
·         Les persones que pateixen un trastorn psicòtic o un trastorn bipolar, tenen un 45% I un 26% respectivament, menys de probabilitat de ser atesos per un metge d’atenció primària que les persones que no presenten cap trastorn mental.

La Depressió
·         El Trastorn Depressiu Major (TDM) és la principal causa de discapacitat als EEUU en persones d’entre els 15 als 44 anys.
·         El TDM afecta aproximadament a 14,8 milions de persones adultes als EEUU; o el que és el mateix, el 6,7 de la població major de 18 anys presentarà alguna vegada a la vida un TDM.
·         Tot i que un TDM pot donar-se a qualsevol edat, sol aparèixer, de promig, als 32 anys d’edat.
·         El Trastorn Depressiu Major (TDM) és més freqüent en dones que en homes.

L’Ansietat
·         Aprox. 40 milions de persones adultes majors de 18 anys, als EEUU, (o el que és el mateix, el 18,1% de la població total d’aquest país) patirà al llarg de la seva vida un trastorn d’ansietat.
·         Els Trastorns d’ansietat solen donar-se al conjuntament amb un trastorn depressiu o un abús de substàncies.
·         Gairebé les tres quartes parts de les persones que han patit un Trastorn d’Ansietat han tingut el seu primer episodi als 21,5 anys.

Els Trastorns Mentals
·         En el darrer any el cost de l‘atenció als adults amb algun tipus de malaltia mental ha estat  de 45,1 milions de dollars.
·         El cost suportat per l’estat en l’atenció d’adults amb malalties mentals greus ha estat d’11 milions de dollars.
·         Els darrers estudis publicats indiquen que el 25% dels ciutadans dels EEUU tenen una malaltia mental i que gairebé el 50% dels adults desenvoluparà al menys una malaltia mental al llarg de la seva vida.
·         La causa per la qual gairebé una quarta part de tots els ciutadans d’aquest país que ingressa en hospitals  ho fa per depressió, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres trastorns en salut mental o consum de substàncies.

L’Estigmatització
·         La major part dels adults amb simptomatologia pròpia de trastorns en salut mental (78%) i dels qui no presenta símptomes de malaltia mental (89%) està d’acord en que un bon tractament pot ajudar les persones amb problemes de salut mental a portar una vida ben normal.
·         El 57% dels adults d’aquest país creu que la gent és amable i sent compassió per les persones amb algun problema de salut mental.
·         Tant sols el 25% dels adults amb problemes de salut mental creu que el gruix de la gent és amable i sent compassió de les persones amb malalties mentals.


Totes aquestes dades han estat extretes de les agencies governamentals de salut dels EEUU i del departament de Salut i Serveis Humans d’aquest país. (Centers for Disease Control and Prevention, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, National Institute of Mental Health, American Psychological Associationhttp://www.apa.org/helpcenter/data-behavioral-health.aspx

dijous, 6 de desembre de 2012

Diferencias de personalidad entre adictos a sustancias y población general. Estudio con el TCI-R de casos clínicos con controles emparejados


...si controlamos variables como el sexo, la edad o el nivel de estudios, las únicas diferencias significativas entre adictos y no adictos se circunscriben a dos rasgos: la Búsqueda de Novedad y la Autodirección. Estas diferencias podrían no ser previas, sino consecutivas al uso repetido de las sustancias, lo que reflejaría más el efecto de las drogas sobre los sustratos neuropsicológicos de la conducta que predisposiciones a la adicción.


Eduardo José Pedrero Pérez, Gloria Rojo Mota


Resumen
Explorar diferencias en rasgos de personalidad entre sujetos adictos a sustancias en tratamiento y sujetos de población general emparejados en las variables: sexo, edad y nivel de estudios. Material y método: Se obtuvo por muestreo consecutivo una muestra de sujetos que inician tratamiento por abuso/ dependencia de sustancias en un centro público (CAD 4). Mediante la técnica de "bola de nieve" se obtuvo una muestra de población general. Se consideraron únicamente las parejas (un sujeto de cada muestra) que presentan la misma edad, el mismo sexo y el mismo nivel de estudios. De este modo se obtuvieron 55 parejas. Se utilizó el TCI-R de Cloninger y se compararon los resultados globales, cruzando las diversas variables. Resultados: Solo aparecieron diferencias significativas y consistentes en dos rasgos: Búsqueda de Novedad, mayor en adictos, y Autodirección, mayor en población general. Conclusiones: Los datos sugieren que las diferencias observadas no son previas, sino consecutivas al consumo, pareciendo que son los efectos de las sustancias y las condiciones psicosociales asociadas al consumo las que exacerban o impiden el desarrollo de los rasgos. Se relacionan los hallazgos con estudios que vinculan estas variables con funciones neuropsicológicas y se propone la inclusión de esta perspectiva neuropsicológica en la evaluación y tratamiento de los trastornos adictivos.

Adicciones: Revista de socidrogalcohol, ISSN 0214-4840, Vol. 20, Nº. 3, 2008 , págs. 251-261
http://www.adicciones.es/files/pedrero%20(TCI-R).pdf

dijous, 18 d’octubre de 2012

Incidencia del abuso físico y sexual en el resultado del tratamiento de las adicciones

Dres. Rosen CS, Ouimette PC, Sheikh JI, Gregg JA, Moos RH
Fundación ACTA - Abril 2003, nro. 1
J Stud Alcohol. 2002 Nov;63(6):683-7.

El haber padecido abuso físico y sexual está asociado con disfunciones más severas al iniciar tratamientos.


Según varios estudios realizados con anterioridad al que presentan Rosen y cols. , la mayoría de las mujeres y un número significativo de los hombres que acuden a tratamientos por trastornos de abuso de sustancias, son supervivientes de abuso ya sea físico o sexual. Entre estos pacientes, el abuso padecido está asociado a problemas de relación interpersonal más graves, y tasas más altas de comorbilidad con otros trastornos. El trastorno por estrés postraumático (TEPT), una consecuencia potencial de tales abusos, predice respuestas más débiles al tratamiento de las adicciones. Sin embargo, no han sido investigados hasta el momento los modos en que la historia de abuso físico o sexual de los pacientes con trastorno por abuso de sustancias afecta los resultados de los tratamientos de esas adicciones.
Método:
 La población estudiada estuvo constituida por 20.611 pacientes pertenecientes a un programa para veteranos (Department of Veterans Affairs (VA) Outcomes Monitoring Project): 19.989 hombres y 622 mujeres, evaluados entre octubre de 1996 y octubre de 1997 con el instrumento Addiction Severity Index (ASI). Los datos demográficos mostraron una mayoría de población blanca, la mitad de los pacientes estaban separados o divorciados, todos habían sido diagnosticados con un trastorno por abuso de sustancias y dos tercios tenían diagnóstico de abuso tanto de drogas como de alcohol. También se halló comorbilidad psiquiátrica en dos tercios de los pacientes, que incluyó un cuarto de pacientes con TEPT. En la entrevista inicial casi el 30% de los hombres refirió una historia de abuso físico o sexual. Las tasas de abuso fueron mucho mayores en las mujeres (71%).
La evaluación con el ASI se efectuó al inicio del estudio y 12 meses después. Se analizaron los resultados con instrumentos estadísticos complejos y confiables (series de análisis de regresión múltiple), que evaluaron si el abuso físico o sexual referido por el paciente moderaba los efectos del tratamiento, su duración (meses de tratamiento) e intensidad (frecuencia mensual de los encuentros terapéuticos).  Estos análisis permitieron comparar abusados y no abusados en relación al resultado de los tratamientos.
Resultados:
El abuso físico o sexual sufrido en el curso de la vida predijo peores respuestas en las seis primeras áreas de las siete consideradas en el ASI (alcohol, drogas, médica, legal, familiar, empleo). Los pacientes de ambos sexos se vieron igualmente afectados por su historia de abuso en relación a que mostraron peores resultados ante los abordajes terapéuticos. No obstante, también hallaron que una mayor duración de los tratamientos junto con una mayor intensidad favorecieron resultados positivos en todos los pacientes, aunque de modo algo menor en los pacientes con historia de abuso.
Los investigadores consideran que dado que los pacientes abusados presentan más problemas psiquiátricos, sería éste un factor que contribuye a que sean más resistentes a los tratamientos, sumado a las dificultades en los vínculos interpersonales derivados de su historia de abuso, que dificulta el establecimiento de la alianza terapéutica. En este sentido, el aumento de la frecuencia de los contactos podría facilitarla y favorecerla, y recomiendan prolongar e intensificar los tratamientos en esos pacientes.

Síntesis y traducción:  Lic. Alicia Kasulin, editora responsable de IntraMed en la especialidad de Psiquiatría http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=24868 

dilluns, 3 de setembre de 2012

Protocolos de Intervención diagnóstico dual en la esquizofrenia


Roncero, Carlos MD, Barral, Carmen MD; Grau-López, Lara MD, Diana MD, Szerman, Néstor MD , Casas, Miguel, Ruiz, Pedro MD
Resumen
Objetivo: Revisar la literatura existente sobre el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico de los pacientes con esquizofrenia y un trastorno por consumo de sustancias (TUS).
Métodos: Se realizó una revisión selectiva de la literatura. PubMed hasta noviembre de 2010.
Resultados: Los pacientes con trastornos psicóticos con frecuencia también tienen TCS. Para tratar de explicar su coexistencia alta hay diferentes hipótesis, como la automedicación o las teorías de inducción de drogas de la psicosis crónica. Mecanismos de la patogénesis se desconoce. Los pacientes pueden utilizar sustancias para controlar o minimizar los síntomas como las alucinaciones o ansiedad, para el manejo de estados emocionales negativos, para contrarrestar los síntomas negativos y como un medio de integración en un grupo. El diagnóstico es complicado. Es importante identificar correctamente a estos pacientes porque tienen una más severa psicopatología, un comportamiento social más violento, y tienen más comorbilidad con otras enfermedades médicas (como el virus de la inmunodeficiencia humana, o virus de la hepatitis C), lo que empeora el pronóstico. El conocimiento de las características clínicas y necesidades de estos pacientes se debe permitir que los programas de tratamiento adecuadas a desarrollar.
Conclusiones: El abuso de sustancias empeora el curso y pronóstico de la esquizofrenia y hace que el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico más difícil. Psicóticos se caracterizan por una doble baja adherencia al tratamiento y la escasa vinculación a los servicios de salud. Por lo tanto, el modelo de tratamiento integrado, en el que el equipo terapéutico misma manera conjunta aborda la esquizofrenia y SUD, se ofrece como una opción terapéutica de elección en el manejo de estos pacientes.