Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Família. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Família. Mostrar tots els missatges

dimecres, 11 de maig de 2016

La Depresión

El perfil de las personas que demanda asistencia psicológica en los servicios de AP es el de una mujer de mediana edad, con cargas familiares, en situación laboral activa y sin antecedentes psicopatológicos previos, que presenta síntomas ansioso-depresivos con tendencia a la exageración de los mismos (Pérez, Cano y Carballo, 2008).

El coste económico total de la depresión en Europa, a principios del presente siglo, se estimó en 118 millones de euros anuales (Valladares, Dilla y Sacristán, 2009). En Cataluña, en 2006, el coste anual derivado de la depresión  fue de 735,4 millones de euros (Salvador-Carulla et al, 2011).

Depresión: Introducción.

Se explican aspectos epidemiológicos, diferencia entre depresión y tristeza y el papel evolutivo positivo de la depresión:Depresión: Formas clínicas.

Se describen en este video los distintos tipos de depresión de acuerdo a una clasificación clínica (depresión mayor melancólica, distimia y trastornos adaptativos), analizando las diferencias entre sus síntomas, su comportamiento y sus causas:La depresión resistente.

Se abordan en este video los criterios diagnósticos, las causas y los tratamientos actuales y futuros para para la depresión resistente, una forma de depresión que aparece hasta en un 30% de las depresiones mayores:Distimia: la depresión (pseudo) resistente.

Abordamos en este video las causas, síntomas y tratamiento de la distimia, una depresión con frecuencia confundida con una depresión resistente por su respuesta incompleta a los antidepresivos y a la que se le suele privar de la psicoterapia, su verdadera solución:
dijous, 5 de maig de 2016

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Els TCA (trastorns de la Conducta Alimentària) solen ser determinats per factors socioculturals (pressió pel culte al cos prim com a símbol d’èxit i bellesa), familiars (clima tens, distant, poc afectuós, sobre protector, amb poca comunicació, altes expectatives familiars, preocupacions excessives pel pes,...), personals (por a la maduresa, perfeccionisme, autocontrol, baixa autoestima i insatisfacció corporal), i per factors de biologia-genètica, a més de factors ambientals no compartits.
Altres vegades, patir certes situacions estressants poden precipitar el trastorn: abusos físics o psicològics, pèrdua d’algun familiar proper, separació o divorci, canvis de residència, dificultats d’adaptació, exàmens, comentaris i pressió per aprimar-se, dietes baixes en calories, l’assumpció de l’estereotip social i cultural,...
Les conseqüències físiques, psicològiques i socials dels TCA són factors perpetuadors del trastorn i potenciadors dels factors de predisposició (sexe femení, tipus de personalitat, tipus de família i entorn cultural) i precipitants (insatisfacció del pes corporal i de la silueta del propi cos). Un cop s’ha entrat en el problema del TCA, les mateixes conseqüències el mantenen i l’agreugen (la pròpia desnutrició, l’aïllament social i els problemes d’estat d’ànim).
Les persones amb TCA adopten conductes alimentàries anòmales com a resposta a la seva insatisfacció amb la pròpia imatge corporal. És freqüent que tinguin pensaments distorsionats al voltant dels seu pes (sentiments d’inferioritat davant dels altres, pensen que la seva imatge física fa que els altres no els apreciïn suficientment,...) i la seva salut (la grassa del menjar és perjudicial, ser prim és saludable, fer dieta és una activitat saludable,...). A part de problemes nutricionals, físics, psicològics i socials, aquestes persones amb TCA solen acabar posant en risc la seva pròpia vida.
L’anorèxia nerviosa (AN) es caracteritza per una pèrdua de pes d’entre un 10 i un 25% del pes corporal acompanyat d’una por exagerada a engreixar-se degut a una distorsió de la pròpia imatge corporal (es veuen i se senten gordes quan no ho estan). Es neguen a mantenir el seu pes entre els límits d’una normalitat, cosa per la que acaben imposant-se dietes restrictives que fan aprimar-se. La valoració pròpia que fan aquestes persones ve determinada, bàsicament, pel seu cos i la seva silueta. Solen ser perfeccionistes i amb baixa autoestima, i les acompanyen la depressió i pensaments obsessius.
La bulímia nerviosa (BN) so presentar-se mitjançant episodis d’ingesta exagerada de menjar (afartaments) seguits d’activitats que els permetin mantenir el seu pes. Aquesta conducta sol dominar el dia a dia de la seva vida i dificultar la seva interacció en les relacions social. Sovint amaguen aquest comportament, i el seu estat d’ànim i salut mental venen determinats pels temors a engreixar-se i el descontrol alimentari, cosa que els sol acabar portant a conviure sovint amb processos depressius.
La comorbiditat entre aquests trastorns és una cosa freqüent, ja siguin de caire mental com orgànic:
-          Trastorns relacionats amb substàncies (Especialment en la bulímia nerviosa -BN): Inicialment l’ús d’estimulants (amfetamines i cocaïna) es relaciona amb els intents de reducció de la gana, i més tard amb la impulsivitat en la BN.
-          Trastorns d’Ansietat (fòbies a determinats aliments, fòbies socials,...): A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn obsessiu compulsiu (TOC) de la personalitat, especialment en l’anorèxia nerviosa (AN): Persones rígides, estrictes, ordenades, responsables, constants, intransigents i poc tolerants.
-          Trastorns de l’estat d’ànim. A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn del control d’impulsos
-          Diabetis Melitus
-          Síndromes de mala absorció: Tant les intoleràncies al gluten com a la lactosa ´son factors de risc en persones amb TCA.
-          Problemes amb la Tiroides
Els programes de treball que científicament han demostrat un millor resultat han estat els programes selectius, interactius i duts a terme per professionals, dirigits específicament a dones majors de 15 anys i que els continguts aporten mesures per l’acceptació corporal, tècniques d’inducció i dissonància i períodes de seguiment curts.
S’ha de tenir especialment en compte la falta de consciència de la malaltia, la tendència a negar el trastorn o l’escassa motivació al canvi.
El treball psicològic es basa en implantar uns clars objectius durant el tractament i aconseguir canvis duradors dels pensaments distorsionats i les emocions negatives (relacionades amb el pes, la silueta i el tamany corporal) del propi sistema de valors que ens permetin tornar a reconstruir o recuperar una identitat pròpia centrada en el benestar personal, en sentir-se be amb una mateixa i en l’acceptació i afrontament dels reptes i problemes vitals:
1.       Restaurar el pes a un nivell saludable pels pacients (en dones fins que la menstruació i ovulació siguin normals; en homes fins que els nivells hormonals i els desitjos sexuals siguin normals).
2.       Tractar les complicacions físiques que puguin haver aparegut durant l’etapa de pèrdua de pes.
3.       Incrementar la motivació dels pacients per tal que sigui un col·laborador actiu en la teràpia i patrons alimentaris.
4.       Proporcionar patrons alimentaris i nutricionals sans als afectats.
5.       Modificar els pensaments, actituds i sentiments inadequats.
6.       Tractar els trastorns psiquiàtrics associats, especialment les alteracions de l’estat d’ànim, la baixa autoestima i els patrons de conducta desadaptativa.
7.       Aconseguir el recolzament familiar i, si és necessari, proporcionar-los assessorament i psicoteràpia quan sigui necessari.
8.       Prevenció de les recaigudes.
El treball psicoterapèutic ha d’aportar una combinació de mesures cognitives i conductuals per afavorir la reestructuració cognitiva, el manteniment dels hàbits alimentaris adequats i promoure estratègies eficients d’afrontament del dia a dia.

Una intervenció adequada dels tractaments en TCA ha de tenir un seguiment de fins a 6 anys per comprovar-ne l’èxit del mateix, doncs entre el segon i sisè any, després del tractament rehabilitador nutricional i psicològic inicial, és quan la direcció dels resultats es consolida en l’èxit o el fracàs d’aquest treball terapèutic.

dissabte, 2 de gener de 2016

Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes

Las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia humanitaria suelen padecer enormes sufrimientos. Quienes realizan acciones de ayuda humanitaria tienen cada vez más en cuenta en sus actividades la protección y mejora de la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas durante las emergencias y después de éstas.
Esta Guía ofrece asesoría sobre los elementos clave que permiten un enfoque integrado para abordar las cuestiones más urgentes de salud mental y bienestar psicosocial en situaciones de emergencia.

Depresión Post-Parto. Puede pasar fácilmente desapercibida. Hay que estar alerta


depre_post_interior
Una mujer de 26 años de edad visitó a su médico seis semanas después del nacimiento de su primer bebé para su examen postnatal. Inicialmente menciona sólo algunos problemas con la lactancia materna, pero pronto se hizo evidente que su estado de ánimo estaba bajo  y comentó que tenía una dificultad de socialización. Ella minimizaba sus síntomas, sin embargo, alegaba que acababa de tener un toque de “baby blues” (trastorno menor del humor del puerperio), y que era reacia a hablar de cómo se sentía. Interrogada con mayor profundidad admitió que se sentía abrumada, preocupada por el bebé y culpable por no ser una buena madre.¿Qué es la depresión posparto?
Muchas mujeres experimentan síntomas de baja del estado de ánimo que se desarrollan dos o tres días después del nacimiento, el pico es en el quinto día, y se resuelven en dos semanas. Sin embargo, los episodios de depresión postnatal más sustancial también son comunes y pueden causar considerables trastornos a la mujer y a su familia. La forma más grave del trastorno del estado de ánimo posparto (o puerperal) consiste en la aparición aguda de una psicosis maníaca, mixta o depresiva en el período inmediatamente posterior al parto.
¿Qué tan común es la depresión posparto?
La tristeza postparto, o melancolía de la maternidad, es una condición transitoria que afecta a un 30-80% de las mujeres después del parto.
La prevalencia general de los síntomas depresivos postparto clínicamente significativos se estima entre el 7% y 19%.1 En torno a una tercera parte de la “depresión posparto” comienza en el embarazo y alrededor de una cuarta parte empieza antes embarazo.2

dijous, 19 de març de 2015

APRENDER DE LA PÉRDIDA. Una guía para afrontar el duelo.¿Cuándo debería buscar ayuda? 
Robert A. Neimeyer.

 Aunque el dolor, la soledad y los trastornos que acompañan al duelo no tienen nada de “anormal”, hay algunos síntomas que deberían hacer que acudiéramos a un profesional o a alguna persona de nuestro entorno que pueda ayudarnos: médicos, guías espirituales, responsables de grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Aunque cada persona debe tomar esta decisión libremente, debe
plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presenta alguno de los siguientes síntomas:

•  Intensos sentimientos de culpa, provocados por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte de su ser querido.
•  Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de “estar muerto” o de poder reunirse con su ser querido.
•  Desesperación extrema; la sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar una vida que valga la pena viva.
•  Inquietud o depresión prolongadas, la sensación de estar “atrapado” o “ralentizado” mantenida a lo
largo de períodos de varios meses de duración.
•  Síntomas físicos, como la sensación de tener un cuchillo, clavado en el pecho o una pérdida
sustancial de peso, que pueden representar una amenaza para su bienestar físico.
•  Ira incontrolada, que hace que sus amigos y seres queridos se distancien o que le lleva “a planear
venganza” de su pérdida.
•  Dificultades continuadas de funcionamiento que se ponen de manifiesto en su incapacidad para
conservar su trabajo o realizar las tareas domésticas necesarias para la vida cotidiana.
•  Abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o el alcohol para desterrar el dolor de la
pérdida.

Aunque cualquiera de estos síntomas puede ser una característica de un proceso normal de duelo, su
presencia continuada debe ser causa de preocupación y merece la atención de una persona que vaya más allá de las figuras de apoyo informal que suelen estar presentes en la vida de cada individuo.dilluns, 5 de gener de 2015

Les infidelitats es tornen 2.0

Cada cop més homes i dones que volen una aventura visiten pàgines web de cites, sovint en un context de malestar en parella

02.09.2014 | 15:46  Diari de Girona » Comarques

Van arribar amb Internet i cada cop són un mitjà més utilitzat per aquells o aquelles que busquen una relació fora de la parella. Les pàgines web de cites s´han convertit en un refugi per cometre infidelitats d´una manera aparentment fàcil i còmoda. Si bé han estès la catifa vermella a les crisis de parella, aquestes pàgines web també s´estan mostrant resolutives per a molta gent a l´hora de buscar la seva mitja taronja.

Si abans la dona adúltera havia d´estendre una peça de roba concreta a una hora convinguda i esperar que l´amant en questió s´adonés de l´acció, avui cometre una infidelitat és insultantment més senzill. Només cal asseure´s davant l´ordinador, connectar-se a una pàgina d´infidelitats i esperar que davant les pupil·les de l´usuari aparegui la foto d´un home/dona apetible. Llavors, només intercanviant un parell de correus en què s´acordi dia, lloc i hora, pot tenir lloc la trobada sexual.
Leli Camps, psicòloga clínica i cap de sector de la xarxa de Salut Mental de l´Institut d´Assistència Sanitària (IAS) al Gironès i Pla de l´Estany, afirma que d´infidelitats «n´hi ha hagut tota la vida, però actualment sí que moltes es fan a partir d´aquestes pàgines». En aquest sentit, Camps explica que en la gran majoria de casos la persona que comet la infidelitat ho fa en un context de crisi de parella, de malestar intern o de crisi econòmica. «Qui fa la infidelitat sovint és perquè hi ha alguna cosa de la seva vida en parella que no va bé, tot i que també hi ha casos en què la gent ho prova per curiositat», afirma aquesta psicòloga gironina.

dimecres, 8 d’octubre de 2014

Una persona del meu entorn, en qui hi confio, pensa que puc tenir problemes amb la beguda…, què faig?Arturo Argelaguer
Titular de psicologia aplicada del centre Mèdic Bernades.
Especialista en psicologia clínica i de la salut.

El més habitual en una persona que abusa de l’alcohol, n’és addicte o està a poques passes de ser-ne, és que algun familiar o amic li faci comentaris o es posi pel mig amb decisions que no acaben d’agradar-li.
Al nostre país el consum (i en massa ocasions l’abús) de l’alcohol és un fet molt arrelat a la societat. No hi ha festa familiar o social on no es destapin ampolles de vi i cava, no hi ha reunió d’amics on falti la cervesa, com tampoc hi ha sortida nocturna “guai” si no es consumeixen “cubates” o gin tònics. 

dissabte, 5 d’abril de 2014

La psicología al servicio del cuidador familiar

La nuestra es una sociedad en la que se dan importantes transformaciones a medida que se avanza en el tiempo.
 En la última mitad del siglo pasado, los países de Europa occidental, han estado inmersos en unos cambios demográficostan grandes que, a inicios del siglo XXI, nos estamos encontrando con un “nuevo orden demográfico”.
Las transformaciones que se han producido en el seno de nuestros hogares, durante estos quince años de la nueva centuria, nos han dejado con nuevas maneras de organizar la convivencia y residencia familiar, abarcando desde ese esquema unívoco y tradicional de los años 60 y 70 del siglo XX, hasta hogares monoparentales y / o reconstituidos, sin olvidarnos de las residencias alternativas, los hogares de personas solitarias o los hogares sin núcleo.
El descenso y retraso de la fecundidad actual, conjuntamente con el progresivo aumento de la expectativa de vida, hace que se haya desarrollado en los hogares de nuestros países una elevada coexistencia de diferentes generaciones en un mismo núcleo familiar. Así no es extraño encontrarnos con parejas, llamadas “generación bisagra” o “expendedora de servicios”, que conviven con otras dos o tres generaciones diferentes (padres, hijos y nietos) en una misma estructura familiar y que cada vez más a menudo se les debe transferir ayudas y afecto.

dimarts, 25 de febrer de 2014

Valoración de la capacidad de conducción de vehículos en pacientes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve y demencia

El Deterioro Cognitivo Ligero (DCL) y la Demencia Leve pueden conllevar cambios cognitivos que afectan las capacidades instrumentales e influyen en la conducción segura. Algunas personas con alteraciones neuropsicológicas, consideradas necesarias para una correcta conducción, y habiendo superado, recientemente, las pruebas para la renovación del carné de conducir continúan utilizando su vehículo con asiduidad. Sugerimos una batería neuropsicológica, de mínimos, que permita emitir un juicio clínico acerca de la seguridad de la conducción en pacientes con DCL y/o demencia. Se estudia el nivel de concordancia entre las pruebas específicas de conducción ASDE y UFOV. Muestra de población estudiada: 184 conductores: 92 DCL (edad: X = 68,7; DS = 8,6), 55 Demencia Leve (edad: X = 72,9; DS = 6,9) y 40 controles (edad: X = 66,9; DS = 8,6), con similares características sociodemográficas. Se establecen puntos de corte para las pruebas ASDE y UFOV. Test ASEDE (control vs demencia) en subtest RD muestra una sensibilidad: 86%, especificidad: 95%; TMRA2: sensibilidad: 93%, especificidad: 95%; R2: sensibilidad: 85%, especificidad: 91%; R2: sensibilidad: 85%, especificidad: 91%. TEST UFOV sensibilidad: 88% y especificidad; 81%. Para el grupo de DCL muestra una baja sensibilidad y especificidad para ambas pruebas. Se presenta los índices de correlación entre pruebas neuropsicológicas mostrando diferencias entre sujetos de cada grupo según punto de corte de RD, TMR2, TMRA2 y RD2. Se aportan datos que sugieren la composición mínima de una batería neuropsicológica.

  • Cejudo Bolívar, Juan Carlos; Bàdanes, Dolors. 
  • 'Valoración de la capacidad de conducción de vehículos en pacientes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve y demencia'. 
  • Revista: Informaciones psiquiátricas. 
  • Año de publicación: 2009. 
  • Número 195-196. 
  • ISSN: 0210-7279. 
  • En Español.

LAS MEMORIAS Y LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

  La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de demencia asociada a la edad. La pérdida de memoria es uno de los signos clínicos de mayor relevancia, aunque no es el único en que se manifiesta la enfermedad y no se altera de manera uniforme en todo el proceso de la misma. Las quejas de pérdida de memoria constituyen una de las quejas que motivan un elevado porcentaje de consultas médicas en la población de ancianos, pero no todas las quejas de memoria implican una demencia.

  El síndrome amnésico es una perturbación o una ausencia de memoria. La psicología y neuropsicología cognitivas sugieren que la memoria humana no es una función unitaria sino que puede organizarse en diferentes sistemas independientes. Algunos autores (Tulving, 1995; Van der Linden, 1998) identifican distintas memorias: memoria primaria o de trabajo, episódica, semántica, procedural y sistemas de representación perceptiva o priming. Dentro de una perspectiva teórica de sistemas de memoria múltiples, la valoración del funcionamiento mnésico de un paciente con EA implica examinar en qué medida los diferentes sistemas de memoria están o no afectados mediante tareas que reflejen la contribución de cada uno de los diferentes sistemas. No es suficiente, sin embargo, esta valoración para obtener un cuadro completo de la alteración del paciente. Además de los sistemas de memoria se han de explorar más en concreto las operaciones de tratamiento efectuadas durante los procesos de codificación (encoding) y recuperación (retrieval) de una información. Este análisis cognitivo no puede limitarse a pruebas de laboratorio (análisis formal) sino que ha de comprender los déficits del paciente en la vida diaria (análisis ecológico).

  El objetivo de esta conferencia es una actualización de la memoria desde las teorías de sistemas de memoria múltiples. Se pretende en un primer momento identificar las características de las distintas memorias para poder abordar en segundo lugar las alteraciones que se producen en la EA y de qué manera podemos explorarlas para maximizar el diagnóstico precoz de la enfermedad y el diagnóstico diferencial respecto al envejecimiento. Se presentará igualmente la evolución de la alteración de la memoria en las diferente fases de la enfermedad. Por último, se discutirá la pertinencia de los paradigmas de sistemas de memoria múltiple.

Ana Llorente Vizcaino & Juan Carlos Cejudo Bolívar
Fundación ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades. Barcelona. Spain. 


dilluns, 27 de gener de 2014

El procés de DOL


EL PROCÉS DE DOL
Pensar de tant en tant en la mort és una forma molt natural de fer, quan algú proper a nosaltres pateix una malaltia terminal i s'acosta el moment de la seva pèrdua, per tal que aquesta no ens agafi per sorpresa.

En aquest primer estadi de reconeixement de la proximitat del final d’una vida és important que siguem capaços de fer-li notar a aquesta persona la nostra proximitat, el nostre carinyo i la nostra comprensió del darrer procés vital per el qual està passant.
Quan finalment acabi marxant-se, haurem de ser forts i estar preparats per portar aquesta pèrdua de la millor manera possible, ja que hem de tenir present que això ens provocarà un necessari procés d’adaptació que el nomenem “DOL”. 

divendres, 16 d’agost de 2013

TDAH: Viviendo sin frenos (II parte)

¿Cuáles son los diferentes tipos de problemas en los niños con TDAH?

Los niños con TDAH experimentan problemas en tres campos:
1. Síntomas de disfunción ejecutiva: Previamente hemos definido los componentes de la disfunción ejecutiva en términos científicos. Ahora traduciremos estos problemas en síntomas de la vida real.
1.a. Síntomas clásicos del TDAH:
- Distracción -> Inadecuada inhibición de los estímulos externos.
- Impulsividad -> Inadecuada inhibición de los impulsos internos.
- Hiperactividad -> Liberar físicamente estos estímulos.
1.b. Otros síntomas de la disfunción ejecutiva:
Si no abordamos estos síntomas sólo estamos tratando la punta del iceberg.
- Actúan como polillas: Son atraídos por las luces más brillantes.
Autor: Dr. Roberto Rosler Médico Neurocirujano egresado con Diploma de Honor – Universidad de Buenos Aires.  Orador y tutor en Asociación Educar, una reconocida plataforma online dedicada a la neuropsicoeducación.  | On 12, ago 2013

TDAH: Viviendo sin frenos

La principal dificultad que tienen los niños con TDAH/ADHD es que no pueden inhibir el momento presente lo suficiente como para considerar el futuro.
No es que a Juan no le importe el futuro, sencillamente, para él pasado y futuro parecen no existir.

El “iceberg” del TDAH: Más problemas de los esperados

Hemos estado fallando en el punto:
“¡Juan es muy activo! Nunca deja de moverse. Se distrae ante el más mínimo ruido y tiene el período de atención de una pulga. A menudo actúa antes de pensar. Su hermana María con frecuencia vive en el medio de la niebla. A veces está tan perdida en el espacio que al llamarla le decimos: “Planeta Tierra comunicándose con María”.
Esta viñeta es como típicamente se considera a los niños con el trastorno (¡qué fea palabra!) de déficit (¡otra palabra feísima!) de atención e hiperactividad (TDAH o ADHD). Pero muchas veces esto es solamente la punta del iceberg. Ésta es otra probable descripción del cuadro completo de un niño con ADHD:
“Gritamos toda la mañana para poder salir de casa. Para hacer la tarea tarda horas y horas. Si uno no lo ayuda con su tarea, es tan desorganizado que nunca lo hará bien. Si uno lo ayuda, él me grita. Como nunca encuentra nada, todo el mundo piensa que no le importa nada. No importa cuánto le roguemos o castiguemos, él continúa haciendo las mismas cosas estúpidas una y otra vez. Nunca considera las consecuencias de sus acciones y parece no interesarle si estas acciones me lastiman. Es tan fácil para él sentirse agobiado. Él es tan inflexible y luego estalla por cualquier cosa”.

divendres, 2 de novembre de 2012

La depresión materna afecta al desarrollo del lenguaje


La influencia que tiene en el niño todo lo que afecta a la madre durante el embarazo no es ninguna novedad para la ciencia, sin embargo, no dejan de conocerse datos sobre cómo afecta el entorno prenatal en los primeros años de vida del niño y en la adquisición de algunas funciones básicas.

La última puede leerse esta semana en las páginas de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', donde se ha analizado cómo desarrollan el lenguaje los niños nacidos de madres con depresión y cómo les afectó que sus madres hubiesen tomado antidepresivos.

Según el experimento realizado por Janet Werker y su equipo (de la Universidad de Harvard, EEUU), la depresión no tratada durante la gestación retrasó la habilidad de los niños para reconocer los sonidos vocales de su lengua materna. Un fenómeno que no se observó en el caso de los niños expuestos a ciertos antidepresivos en el útero (concretamente, los inhibidores de la recaptación de la serotonina).

Los autores reconocen que no saben cómo esta aceleración o retraso en la adquisición de las primeras habilidades del lenguaje puede repercutir en el desarrollo posterior del niño; y tampoco si este fenómeno es el mismo en el caso de otros fármacos contra la depresión.

De momento, y tras analizar a tres grupos de madres embarazadas de 36 semanas en distintas circunstancias (sin depresión, con depresión en tratamiento o sin él), señalan la importancia que tiene el bienestar materno en el posterior desarrollo infantil y recuerdan que "no tratar [la depresión] nunca debería ser una opción. Es importante que todas las mujeres embarazadas discutan sus opciones de tratamiento con sus ginecólogos".

También el cociente intelectual

No es el único trabajo que esta semana relaciona las condiciones intrauterinas con habilidades intelectuales posteriores. En la revista 'Neurology', investigadores finlandeses han observado que las madres con hipertensión durante el embarazo dan a luz sujetos con menor cociente intelectual.

Para extraer sus conclusiones tomaron como muestra a 398 varones nacidos entre 1934 y 1944, y que habían sido sometidos a un test de inteligencia para su ingreso en las Fuerzas Armadas cuando tenían 20 años. Cuando les repitieron las pruebas a los 69 años, aquellos cuyas madres tuvieron la tensión más alta en la gestación, puntuaron más bajo en los test de inteligencia.

Problemas como la preeclampsia, y otras patologías capaces de elevar la tensión de una mujer embarazada, están presentes en aproximadamente el 10% de las gestantes. Estos casos suelen traducirse en mayor riesgo de partos prematuros y bajo peso al nacer, dos circunstancias que se han relacionado con un menor desarrollo cognitivo de la descendencia.

ELMUNDO.es | Madrid

dilluns, 3 de setembre de 2012

Trastorno Déficit Intelectual: hacia un nuevo nombre, definición y marco de referencia para “retraso mental/discapacidad intelectual” en la ICD-11


Luis saLvador-CaruLLa, Geoffrey M. reed, LeiLa M. vaez-azizi, saLLy-ann Cooper, rafaeL Martinez-LeaL, MarCo BerteLLi, CoLLeen adnaMs, sherva Cooray, shouMitro, LeyLa akoury-dirani, satish Chandra GiriMaji, GreGorio katz, henry kwok, Ruth LuCkasson, rune siMeonsson, CaroLyn waLsh, keriM Munir, shekhar saxena.
El trastorno de la salud actualmente definido como «retraso mental» (RM) es un agrupamiento de síndromes y trastornos que se caracterizan por una deficiencia de la inteligencia y Limitaciones asociadas en el comportamiento de adaptación. El análisis de la base conceptual y la terminología relativa al RM es pertinente hoy en día pues la Organización Mundial de la Salud (WHO) se encuentra en el proceso de modificar la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, décima revisión (ICD-10) (1). Este documento describe la justificación y el proceso para reemplazar la conceptuación del RM en la ICD-10 con el concepto de trastornos del desarrollo intelectual (TDD) en la ICD-11.

Las pastillas de portarse bien


La epidemia ha vuelto a las aulas. Cientos de niños en el País Vasco, más de 250.000 en España y millones en el mundo, están siendo tratados contra una enfermedad que no existe con un fármaco que puede causarles graves problemas de salud. La hiperactividad está siendo puesta en tela de juicio por un número creciente de profesionales sanitarios, que considera que se está dando una respuesta médica a lo que a menudo se trata sólo de un problema educativo. ¿Es un crío movido un enfermo o lo normal en los más pequeños es que salten, corran y se aburran en clase? Un demoledor informe del Departamento vasco de Sanidad, financiado también por el Gobierno central, aporta las claves para la atención adecuada de un problema sanitario y social que, según considera, ha tomado ya unas dimensiones "desproporcionadas".
 El documento pone en entredicho la existencia misma de la hiperactividad (TDAH) como enfermedad y llama la atención sobre el "creciente" e "indiscriminado" uso que se está haciendo de los psicoestimulantes para su tratamiento. Esta tendencia, alertan, "se ve apoyada y favorecida por la difusión de la hipótesis, cuestionable, de que la causa" de este trastorno, "es exclusivamente neurológica y determinada genéticamente". El trabajo es concluyente. Ni existen pruebas diagnósticas para verificar la existencia del TDAH, ni la comunidad científica se pone de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de abordarlo. En todo caso, alertan de que "en nuestro país no se están siguiendo las recomendaciones sanitarias más básicas y prudentes en cuanto a la prescripción del metilfenidato", la droga que se prescribe contra la supuesta patología.

Com ser pares dels nostres fills i fills dels nostres pares?


Quico Mañós i de Balanzó
Ser pares dels nostres fills comporta un compromís centrat en el nen que s'està construint mitjançant l'adquisició d'hàbits, l'aprenentatge i el descobriment constant, etc.
Ser fills dels nostres pares suposa també un compromís centrat en la persona gran, ja construïda i que ha de fer front a processos de dol, de pèrdua, de discapacitat, etc. des de l'experiència vital plena, en un procés encara educatiu.
Tanmateix, aquesta etapa de la vida, en la qual fem de pares dels nostres fills i alhora de fills dels nostres pares, és aquella en què la societat demana més de nosaltres.
Fins als 30 anys estem en un procés formatiu, que va des de l'escola primària fins als cursos de postgrau i mestratge que ens capaciten per al món laboral.
Després dels 30, quan hom s'independitza, estem pagant una casa, anem mancats de temps, treballem a tothora, vivim sota una pressió molt gran a causa dels rols que la societat ens atorga com a persones que treballen, que cuiden dels fills i que han de fer-se càrrec dels pares quan aquests viuen situacions de dependència. L'adult és qui té el rol d'aportar recursos per a sostenir la situació, ja sigui afectivament o econòmicament, per tal de viure amb "qualitat".
Quant hom s'apropa a l'edat dels 65, la societat ens convida al descans. Dels 65 al final de la vida hi ha molt de temps per al descans. Aquest "temps d'improductivitat" pot estar "buit" si la societat no reconeix un rol d'utilitat.
Davant d'aquesta situació, els adults som més conscients de com ser pares i FER de pares, que de com ser fills i FER de fills. Ningú no ens ha ensenyat com hem d'afrontar la dependència que els nostres pares poden tenir i de com NO decidir per ells.
Per a fer de fills dels nostres pares hem d'estar amatents a respectar i reconèixer la història de la seva vida, tant personal com de parella o social, història de vida centrada en l'experiència i els significats personals que configuren la identitat pròpia, la identificació amb una generació. Es tracta de donar valor als fets sobre els quals han construït els seu projecte de vida.
Les persones, quan ens fem grans, podem perdre en capacitat d'autonomia física i funcional, però mantenim les nostres capacitats i les nostres potencialitats personals en major o menor grau. Hem de valorar i reconèixer les capacitats que els nostres pares (o la gent gran) mantenen i creure-hi, ja que si no caurem en la substitució vital, en substituir la persona fins i tot en allò en què encara és autònoma.
Però potser el més important és no treure'ls la capacitat de decidir, de fer-los participar en la presa de decisions, de seguir considerant-los algú que té criteris per decidir el que es fa en família.
No en va, fer-se gran és gaudir de l'oportunitat de FER-SE, de construir-se.