Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Noticies. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Noticies. Mostrar tots els missatges

dijous, 5 de maig de 2016

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Els TCA (trastorns de la Conducta Alimentària) solen ser determinats per factors socioculturals (pressió pel culte al cos prim com a símbol d’èxit i bellesa), familiars (clima tens, distant, poc afectuós, sobre protector, amb poca comunicació, altes expectatives familiars, preocupacions excessives pel pes,...), personals (por a la maduresa, perfeccionisme, autocontrol, baixa autoestima i insatisfacció corporal), i per factors de biologia-genètica, a més de factors ambientals no compartits.
Altres vegades, patir certes situacions estressants poden precipitar el trastorn: abusos físics o psicològics, pèrdua d’algun familiar proper, separació o divorci, canvis de residència, dificultats d’adaptació, exàmens, comentaris i pressió per aprimar-se, dietes baixes en calories, l’assumpció de l’estereotip social i cultural,...
Les conseqüències físiques, psicològiques i socials dels TCA són factors perpetuadors del trastorn i potenciadors dels factors de predisposició (sexe femení, tipus de personalitat, tipus de família i entorn cultural) i precipitants (insatisfacció del pes corporal i de la silueta del propi cos). Un cop s’ha entrat en el problema del TCA, les mateixes conseqüències el mantenen i l’agreugen (la pròpia desnutrició, l’aïllament social i els problemes d’estat d’ànim).
Les persones amb TCA adopten conductes alimentàries anòmales com a resposta a la seva insatisfacció amb la pròpia imatge corporal. És freqüent que tinguin pensaments distorsionats al voltant dels seu pes (sentiments d’inferioritat davant dels altres, pensen que la seva imatge física fa que els altres no els apreciïn suficientment,...) i la seva salut (la grassa del menjar és perjudicial, ser prim és saludable, fer dieta és una activitat saludable,...). A part de problemes nutricionals, físics, psicològics i socials, aquestes persones amb TCA solen acabar posant en risc la seva pròpia vida.
L’anorèxia nerviosa (AN) es caracteritza per una pèrdua de pes d’entre un 10 i un 25% del pes corporal acompanyat d’una por exagerada a engreixar-se degut a una distorsió de la pròpia imatge corporal (es veuen i se senten gordes quan no ho estan). Es neguen a mantenir el seu pes entre els límits d’una normalitat, cosa per la que acaben imposant-se dietes restrictives que fan aprimar-se. La valoració pròpia que fan aquestes persones ve determinada, bàsicament, pel seu cos i la seva silueta. Solen ser perfeccionistes i amb baixa autoestima, i les acompanyen la depressió i pensaments obsessius.
La bulímia nerviosa (BN) so presentar-se mitjançant episodis d’ingesta exagerada de menjar (afartaments) seguits d’activitats que els permetin mantenir el seu pes. Aquesta conducta sol dominar el dia a dia de la seva vida i dificultar la seva interacció en les relacions social. Sovint amaguen aquest comportament, i el seu estat d’ànim i salut mental venen determinats pels temors a engreixar-se i el descontrol alimentari, cosa que els sol acabar portant a conviure sovint amb processos depressius.
La comorbiditat entre aquests trastorns és una cosa freqüent, ja siguin de caire mental com orgànic:
-          Trastorns relacionats amb substàncies (Especialment en la bulímia nerviosa -BN): Inicialment l’ús d’estimulants (amfetamines i cocaïna) es relaciona amb els intents de reducció de la gana, i més tard amb la impulsivitat en la BN.
-          Trastorns d’Ansietat (fòbies a determinats aliments, fòbies socials,...): A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn obsessiu compulsiu (TOC) de la personalitat, especialment en l’anorèxia nerviosa (AN): Persones rígides, estrictes, ordenades, responsables, constants, intransigents i poc tolerants.
-          Trastorns de l’estat d’ànim. A vegades predisposa i altres és una entitat comòrbida.
-          Trastorn del control d’impulsos
-          Diabetis Melitus
-          Síndromes de mala absorció: Tant les intoleràncies al gluten com a la lactosa ´son factors de risc en persones amb TCA.
-          Problemes amb la Tiroides
Els programes de treball que científicament han demostrat un millor resultat han estat els programes selectius, interactius i duts a terme per professionals, dirigits específicament a dones majors de 15 anys i que els continguts aporten mesures per l’acceptació corporal, tècniques d’inducció i dissonància i períodes de seguiment curts.
S’ha de tenir especialment en compte la falta de consciència de la malaltia, la tendència a negar el trastorn o l’escassa motivació al canvi.
El treball psicològic es basa en implantar uns clars objectius durant el tractament i aconseguir canvis duradors dels pensaments distorsionats i les emocions negatives (relacionades amb el pes, la silueta i el tamany corporal) del propi sistema de valors que ens permetin tornar a reconstruir o recuperar una identitat pròpia centrada en el benestar personal, en sentir-se be amb una mateixa i en l’acceptació i afrontament dels reptes i problemes vitals:
1.       Restaurar el pes a un nivell saludable pels pacients (en dones fins que la menstruació i ovulació siguin normals; en homes fins que els nivells hormonals i els desitjos sexuals siguin normals).
2.       Tractar les complicacions físiques que puguin haver aparegut durant l’etapa de pèrdua de pes.
3.       Incrementar la motivació dels pacients per tal que sigui un col·laborador actiu en la teràpia i patrons alimentaris.
4.       Proporcionar patrons alimentaris i nutricionals sans als afectats.
5.       Modificar els pensaments, actituds i sentiments inadequats.
6.       Tractar els trastorns psiquiàtrics associats, especialment les alteracions de l’estat d’ànim, la baixa autoestima i els patrons de conducta desadaptativa.
7.       Aconseguir el recolzament familiar i, si és necessari, proporcionar-los assessorament i psicoteràpia quan sigui necessari.
8.       Prevenció de les recaigudes.
El treball psicoterapèutic ha d’aportar una combinació de mesures cognitives i conductuals per afavorir la reestructuració cognitiva, el manteniment dels hàbits alimentaris adequats i promoure estratègies eficients d’afrontament del dia a dia.

Una intervenció adequada dels tractaments en TCA ha de tenir un seguiment de fins a 6 anys per comprovar-ne l’èxit del mateix, doncs entre el segon i sisè any, després del tractament rehabilitador nutricional i psicològic inicial, és quan la direcció dels resultats es consolida en l’èxit o el fracàs d’aquest treball terapèutic.

dissabte, 2 de gener de 2016

Guía de Intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias

La GI-mhGAP está basada en las directrices del mhGAP sobre las intervenciones para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Ha sido elaborada a través de un intenso proceso de revisión de la evidencia científica.
Incluye una guía sobre intervenciones basadas en la evidencia para identificar y manejar una serie de trastornos prioritarios. Los trastornos prioritarios incluyen: depresión, psicosis, trastorno bipolar, epilepsia, trastornos del desarrollo y conductuales en niños y adolescentes, demencia, trastornos por uso de alcohol, trastornos por uso de drogas, lesiones autoinfligidas/suicidio y otros síntomas emocionales significativos o padecimientos no justificables médicamente.
La GI-mhGAP ha sido elaborada para ser aplicada en el nivel de atención de salud no especializada. Está dirigida a los profesionales de atención de salud que trabajan en los establecimientos del primer y del segundo nivel.

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/es/

dimarts, 6 de gener de 2015

El ejercicio físico incrementa la resistencia al estrés inducido por la depresión


Figura miniatura fx1

Resumen

La depresión es una condición debilitante con un profundo impacto en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. El ejercicio físico se utiliza como una estrategia de tratamiento para muchos pacientes, pero los mecanismos que subyacen a sus efectos beneficiosos siguen siendo desconocidos. Aquí se describe un mecanismo por el cual el músculo esquelético PGC-1α1 inducida por el entrenamiento físico cambia el metabolismo quinurenina y protege de la depresión inducida por el estrés. La activación de la vía / δ PGC-1α1-PPAR aumenta la expresión de músculo esquelético de las aminotransferasas quinurenina, mejorando así la conversión de quinurenina en ácido quinurénico, un metabolito incapaces de cruzar la barrera sangre-cerebro. Reducir quinurenina plasma protege al cerebro de los cambios inducidos por el estrés asociados con la depresión y hace esquelético-muscular específica PGC-1α1 ratones transgénicos resistentes a la depresión inducida por el estrés crónico leve o administración directa quinurenina. Este estudio abre vías terapéuticas para el tratamiento de la depresión por la orientación del eje de PGC-1α1-PPAR en el músculo esquelético, sin la necesidad de cruzar la barrera sangre-cerebro.

Reflejos

  •  ratones transgénicos músculo-PGC-1α1 esqueléticos son resistentes a la depresión inducida por el estrés
  •  PGC-1α1 induce esquelético aminotransferasa quinurenina muscular (KAT) expresión
  •  El músculo esquelético PGC-1α1 controla plasma y cerebro quinurenina equilibrio ácido / quinurénico
  •  El ejercicio físico activa PGC-1α1: PPAR / δ: KAT en el ratón y el músculo esquelético humano


Leandro Z. Agudelo, Teresa Femenía et al

dilluns, 5 de gener de 2015

Les infidelitats es tornen 2.0

Cada cop més homes i dones que volen una aventura visiten pàgines web de cites, sovint en un context de malestar en parella

02.09.2014 | 15:46  Diari de Girona » Comarques

Van arribar amb Internet i cada cop són un mitjà més utilitzat per aquells o aquelles que busquen una relació fora de la parella. Les pàgines web de cites s´han convertit en un refugi per cometre infidelitats d´una manera aparentment fàcil i còmoda. Si bé han estès la catifa vermella a les crisis de parella, aquestes pàgines web també s´estan mostrant resolutives per a molta gent a l´hora de buscar la seva mitja taronja.

Si abans la dona adúltera havia d´estendre una peça de roba concreta a una hora convinguda i esperar que l´amant en questió s´adonés de l´acció, avui cometre una infidelitat és insultantment més senzill. Només cal asseure´s davant l´ordinador, connectar-se a una pàgina d´infidelitats i esperar que davant les pupil·les de l´usuari aparegui la foto d´un home/dona apetible. Llavors, només intercanviant un parell de correus en què s´acordi dia, lloc i hora, pot tenir lloc la trobada sexual.
Leli Camps, psicòloga clínica i cap de sector de la xarxa de Salut Mental de l´Institut d´Assistència Sanitària (IAS) al Gironès i Pla de l´Estany, afirma que d´infidelitats «n´hi ha hagut tota la vida, però actualment sí que moltes es fan a partir d´aquestes pàgines». En aquest sentit, Camps explica que en la gran majoria de casos la persona que comet la infidelitat ho fa en un context de crisi de parella, de malestar intern o de crisi econòmica. «Qui fa la infidelitat sovint és perquè hi ha alguna cosa de la seva vida en parella que no va bé, tot i que també hi ha casos en què la gent ho prova per curiositat», afirma aquesta psicòloga gironina.

divendres, 14 de novembre de 2014

Estrés laboral: 8 actitudes que dicen…”¡¡no puedo más!!”

NOPUEDOMAS
El estrés laboral y el desbordamiento por “no poder más” es algo que afecta no solo a tu ámbito profesional sino a tu situación personal, social familiar…por eso, muchas veces y aunque sea de manera inconsciente, tu actitud en el trabajo refleja tu grado de saturación y rechazo a tu situación laboral.
¿Alguna vez has soñado “despierto” y te has visto contestando a tu jefe con una carcajada sobre un asunto de suma importancia…? ¿O has pensado en apagar el despertador por última vez, porque ya no tienes que volver a la oficina nunca más…? Seguro que sí. Y lo más probable es que, sin  darte cuenta, estés actuando de este mismo modo en la vida real, aunque probablemente sea de manera más sutil…. A continuación te indico 8 actitudes muy comunes con las que sin querer y probablemente de forma inconsciente, estás transmitiendo que ya no puedes más, transmitiendo también a tu jefe o jefa lo mucho que te desagrada tu trabajo.

La inteligencia emocional del equipo


Reunión de trabajo exitoso
Cada ser humano es único e irrepetible. Todas las personas tienen un don, un talento especial. Al trabajar en equipo, la suma de talento de cada miembro aporta un valor añadido al conjunto. Ésta es una de las razones por las que conviene puntualizar que todos los miembros de un equipo son igual de importantes. Pero además, existe una complementariedad entre las distintas funciones realizadas por los integrantes del equipo de trabajo que forman un puzle perfecto.

Algunas las claves para trabajar en equipo con inteligencia emocional:

dijous, 28 de març de 2013

La teràpia cognitiva conductual

La teràpia cognitiva-conductual es basa en que l’activitat cognitiva dels individus en determina el seu comportament. En podríem diferencia quatre corrents bàsiques dins de l’escola terapèutica nomenada cognitiva:

a) Les racionals, on la base fonamental dels trastorns emocionals seria deguda a una interpretació irracional de la realitat objectiva (Ellis, Beck), o les  auto instruccions i l’auto diàleg (Meichenbaum)

b) Les tècniques per al desenvolupament d’habilitats d’afrontament i maneig de les situacions problema, mitjançant les quals s’entrena allò que s’ha de fer, per part dels pacients, quan apareixen els problemes (Meichenbaum, Jarenko)

c) Les tècniques de solucions de problemes, orientades a modificar les formes amb què el subjecte afronta situacions sense una clara alternativa d’acció (Zurilla i Goldfried, Shure i Spivack)

d) Les tècniques de condicionaments encoberts, uns procediments basats en el condicionament clàssic i aplicats a les conductes cognitives (Cautela).

Les teràpies cognitiva-conductuals són aplicacions d'investigacions científiques a la psicologia clínica i la psiquiatria, amb aportacions des de les neurociències i les ciències socials. És hereva de les investigacions pioneres d'Iván Pavlov, Edward Thorndike, la Psicologia conductista, la Gestalt, Lev Vygotski, Joseph Wolpe i Albert Ellis.


diumenge, 17 de març de 2013

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD


Este cómic constituye el instrumento central del programa de prevención selectiva ‘una noche de fiesta: información, prevención y reducción del riesgo’, elaborado por el ayuntamiento de Ibiza y el plan nacional sobre drogas. 
La unidad didáctica, destinada a los adolescentes de entre 15 y 19 años, ofrece a los jóvenes información sobre los efectos de las drogas en el organismo y sugiere algunas estrategias para reducir los riesgos de su consumo. Para ello, el cómic narra la historia de un grupo de amigos en una noche de fiesta especial, en la que celebran que han terminado los exámenes. 
A lo largo del relato, se describen las consecuencias del consumo de drogas sobre el comportamiento, los riesgos del consumo simultáneo de diferentes sustancias o su influencia sobre la capacidad de conducción. El material también permite practicar algunas habilidades de rechazo frente a la presión del grupo. 
El programa, que puede ser desarrollado por técnicos en prevención, monitores o profesores de secundaria, prevé la entrega de un cómic a cada estudiante y su análisis a lo largo de tres o cuatro sesiones, de una hora de duración cada una, en las que el cómic sirve de base para trabajar una serie de contenidos teóricos con el grupo.
Castro, I./ et al. Una noche de fiesta. Información, prevención y reducción de riesgos. Ibiza, Ajuntament dEeivissa, 2010, 48 páginas. http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/comic_cast.pdf

PROBLEMES PSIQUIÀTRICS I ESDEVENIMENTS VITALS ESTRESSANTS EN PERSONES ADULTES AMB SIMPTOMATOLOGIA DE TDA/H


Coexistencia problemas psiquiátricos y acontecimientos vitales estresantes en los adultos con síntomas de TDAH

Abstracto

Objetivo :. Explorar las asociaciones de los subtipos de TDAH en adultos con otros problemas psiquiátricos, los acontecimientos estresantes de la vida y las diferencias sexuales 
Método : La odds ratio se calcularon utilizando la información de 17.899 participantes de una encuesta basada en la población de gemelos adultos nacidos en Suecia entre 1959 y 1985. 
Resultados : Los síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se asociaron a un mayor riesgo de síntomas de (odds ratio [intervalo de confianza del 95%]): trastorno de ansiedad generalizada (5,6 [4,3; 6,5]), depresión mayor (2,8 [ 2,4; 3,2]), trastorno bipolar (8,0 [5,1; 12,6]), trastorno obsesivo-compulsivo (3,9 [3,1; 4,9]), y dependencia del alcohol (2,6 [2,2; 3,1]). Se encontró que los síntomas de TDAH se asocian con un mayor riesgo de acontecimientos estresantes de la vida (1,8 [1,3; 2,4]). No hubo diferencias significativas en la comorbilidad que se observó entre sexos. 
Conclusión : Tanto las mujeres como los hombres con TDAH tienen un riesgo mayor para los síntomas de otros trastornos psiquiátricos. También corren un mayor riesgo de eventos estresantes de la vida.

Bettina Friedrichs, MD, Department of Women’s and Children’s Health, Child and Adolescent Psychiatric Unit, Astrid Lindgren Children’s Hospital, Karolinska Institutet, SE-17176, Stockholm, Sweden. Journal of Attention Disorders January 2012 16: 13-22, first published on August 4, 2010. http://jad.sagepub.com/content/16/1/13.abstract 

dijous, 6 de desembre de 2012

Tratamientos psicológicos eficaces para la ansiedad generalizada

Varios estudios muestran una importante convergencia en señalar que las terapias cognitivo comportamentales alcanzan los resultados más satisfactorios, especialmente reduciendo abandonos y manteniendo los efectos a medio plazo.../... seguir leyendo

Antonio Capafons


Psicothema 2001. Vol. 13, nº 3, pp. 442-446

El tratamiento de la fobia social específica y generalizada en Europa: Un estudio meta-analítico


Según el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), la fobia social consiste en un miedo intenso y duradero a una o más situaciones sociales en las que la persona se expone a ser observada por los demás y experimenta el temor de hacer algo o comportarse de una manera que puede resultarle humillante o embarazosa. Aunque la ansiedad social está presente en todos los problemas de ansiedad, la fobia
social se distingue de los otros trastornos por el miedo y la evitación de un mayor número de situaciones interpersonales que suponen el componente nuclear de este cuadro clínico, y por la mayor interferencia de los temores sociales en la vida cotidiana de los pacientes (Caballo y Mateos, 2000).

Leer más...Sánchez Meca, Julio
Rosa Alcázar, Ana Isabel
Olivares Rodríguez, José
Anales de psicología 2004, vol. 20, nº 1 (junio), 55-68

Alexitimia y amplificación somatosensorial en el trastorno de pánico y en el trastorno de ansiedad generalizada


Resumen
Se comparan los niveles de alexitimia en el trastorno de pánico, en el trastorno de ansiedad generalizada y en un grupo de la población general. Según la hipótesis que se plantea en este trabajo, cuanto mayor sea el peso del componente fisiológico de la ansiedad y se experimente mayor temor de las sensaciones corporales, más dificultades aparecerán en la identificación y expresión de las emociones.
Por lo tanto, se espera que el grupo de pacientes con pánico muestre puntuaciones más elevadas de alexitimia.
De acuerdo con esa predicción, los resultados obtenidos indican que los pacientes con trastorno de pánico muestran un mayor nivel de alexitimia que los sujetos normales y que las personas que padecen trastorno de ansiedad generalizada. Se analiza también qué relación guarda la alexitimia con la amplificación somatosensorial.


Autores: José Gutiérrez Maldonado, Julio Arbej Sánchez
Psicothema, ISSN 0214-9915, Vol. 17, Nº. 1, 2005 , págs. 15-19
http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3058

Ansiedad asociada a la personalidad o a vivencias puntuales

La reacción ante determinadas situaciones varía si la ansiedad se asocia a la personalidad o al estado en que se encuentra una persona.


No es lo mismo ser ansioso que estar ansioso. Cuando una persona se encuentra ante situaciones de estrés o de ansiedad no actúa igual que cuando se siente tranquila. Del mismo modo, tener una personalidad ansiosa puede afectar al comportamiento ante las distintas situaciones de la vida cotidiana. Se ha demostrado que los rasgos que describen a una persona como ansiosa o estar sometido a un periodo de ansiedad son dos situaciones bien distintas y que, además, modulan los procesos de atención de forma diferente. Esta conclusión abre la puerta a posibles tratamientos para ciertos trastornos de ansiedad.

Es la primera vez que se separa el hecho de tener una personalidad ansiosa con un episodio de ansiedad puntual. Siempre se había asumido su equivalencia. El argumento hasta ahora era que ambos tipos de ansiedad  se caracterizaban por facilitar el procesamiento de información negativa (miedo, malas noticias…). La primera, denominada ansiedad-rasgo, se corresponde con una característica de personalidad que señala cierta propensión a la inquietud y al desasosiego  persistentes. La ansiedad-estado es una reacción emocional puntual, como respuesta a una situación o contexto estresante. Por tanto, tiene una naturaleza más inmediata y menos duradera.

Investigadores del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada han analizado los efectos de una y otra. Los resultados, publicados en ‘Psychological Science’, muestran que, en ambos casos, se reacciona de modo distinto a cómo sería de esperar con una actitud más serena y tranquila, pero la reacción es diferente si la ansiedad se asocia al rasgo o al estado.

Dos subtipos, dos afectaciones
Para establecer si había diferencias de reacción en los dos tipos de ansiedad, los investigadores trabajaron con cuatro grupos: participantes con altos y bajos niveles de ansiedad-rasgo y otros dos grupos a quienes indujeron previamente un estado de ansiedad elevado o un estado afectivo positivo. Los resultados revelaron respuestas diferentes respecto a la atención. Los participantes con ansiedad-rasgo destacaron por un déficit en el funcionamiento de la red de control cognitivo, encargada de la resolución de conflictos y el control voluntario de la acción. Estas funciones están relacionadas con el córtex prefrontal (área asociada con la función de pensar sobre el futuro, hacer planes y realizar acciones).

Los participantes con ansiedad-estado alcanzaron índices superiores de alerta y orientación, relacionados con las redes de atención más influidas por los procesos de análisis del estímulo. Además de aportar las primeras evidencias sobre las diferencias de estos dos tipos de ansiedad al modular los procesos de atención, el trabajo también pone de manifiesto que esta variación se da en circunstancias que no requieren procesar la información afectiva.

Los investigadores creen que esclarecer esta disociación es muy interesante para desarrollar terapias que permitan a los pacientes con problemas de ansiedad desarrollar una mayor capacidad para controlar su comportamiento. Se les enseñaría a fortalecer mecanismos que les centren en las demandas de la situación y prescindir de cualquier elemento de distracción.

Estrecha relación
Las ansiedades rasgo y estado están íntimamente relacionadas. Una persona con un nivel de ansiedad-rasgo bajo puede mostrar reacciones de fuerte ansiedad ante situaciones precisas, como un examen; una persona con un nivel elevado de la misma, por regla general, tiene una ansiedad-estado también alta y se sentirá nerviosa no sólo ante un examen, sino en muchas otras situaciones. Muchos especialistas aseguran que la ansiedad-rasgo subyace en numerosos trastornos de ansiedad. Tiene una importante carga genética y se considera que podría estar implicada en una mayor vulnerabilidad para padecer trastornos de ansiedad y de depresión.

Para algunos autores, la manifestación más pura de un nivel elevado de ansiedad rasgo es el Trastorno de Ansiedad Generalizada. La mayoría de las personas que sufren este problema aseguran tener una personalidad ansiosa. Entre los principales síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada destacan: dificultad para concentrarse o para controlar la preocupación (a menudo, excesiva), sudoración, palpitaciones, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales, fatiga, irritabilidad, tensión muscular, dolores de cabeza, temblores, inquietud y alteraciones del sueño.

Chicas, ansiedad y matemáticas
Varios estudios han constatado que la actitud del sexo femenino ante las matemáticas no es la misma que la del sexo masculino. Esto se debe a la ansiedad. Debido a la sensación de tener que demostrar “algo más” que su homólogo del sexo masculino, muchas profesoras viven las matemáticas con angustia. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago (EE.UU.), publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, constata que las maestras de la escuela elemental que sienten ansiedad ante la asignatura, a menudo, pasan el estereotipo a sus estudiantes chicas, que rinden entonces menos que los chicos.

Al inicio de los experimentos, los logros en matemáticas no estaban asociados con la ansiedad de la profesora. Sin embargo, al final del año escolar, cuanto más nerviosas se mostraban, más probable era que las chicas, pero no los chicos, creyeran en la siguiente idea: los chicos son buenos en matemáticas y las chicas son buenas en lectura. Y durante las siguientes pruebas de matemáticas, los investigadores descubrieron que las chicas que aceptaban este estereotipo rendían peor que las jóvenes que no lo hacían.

Este estudio concuerda con un trabajo elaborado por investigadoras de las universidades estadounidenses de Villanova, Wisconsin y California, que concluye que en países con más equidad de género hay también más equilibrio entre los niveles de matemáticas. Las investigadoras explican que los estereotipos sobre las capacidades de las mujeres generan distintos niveles de confianza en sí mismas, así como ansiedad en las niñas.

Consumer-Erosqui
http://www.prismasa.org/ansiedad-asociada-a-la-personalidad-o-a-vivencias-puntuales/dimecres, 14 de novembre de 2012


* Sin salud mental no hay salud.

* La salud mental es más que la ausencia de enfermedad mental: es vital para los individuos, familias y sociedades.

* La salud mental está determinada por factores socioeconómicos y ambientales.

* La salud mental está vinculada a la conducta

* Las intervenciones afectivas de salud pública pueden mejorar la salud mental

* La acción colectiva depende por igual de los valores compartidos como de la calidad de la evidencia científica.

* La salud mental es asunto de todos.

2004 OMS. Promoció de la SM

Las pastillas de portarse bien

La epidemia ha vuelto a las aulas. Cientos de niños en el País Vasco, más de 250.000 en España y millones en el mundo, están siendo tratados contra una enfermedad que no existe con un fármaco que puede causarles graves problemas de salud. La hiperactividad está siendo puesta en tela de juicio por un número creciente de profesionales sanitarios, que considera que se está dando una respuesta médica a lo que a menudo se trata sólo de un problema educativo. ¿Es un crío movido un enfermo o lo normal en los más pequeños es que salten, corran y se aburran en clase? Un demoledor informe del Departamento vasco de Sanidad, financiado también por el Gobierno central, aporta las claves para la atención adecuada de un problema sanitario y social que, según considera, ha tomado ya unas dimensiones "desproporcionadas".  Sólo una excepción   En medio de ambas corrientes, un tercer grupo, los defensores de la psicoterapia, considera que la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad no pueden considerarse una enfermedad, sino "ocasionalmente" síntomas de un problema de salud más grave. Se refieren a los trastornos de la personalidad, patologías cercanas a la psicosis y la esquizofrenia, que requieren un abordaje terapéutico más amplio, basado fundamentalmente en la ayuda psicológica y el apoyo familiar y escolar. Figura entre ellos el psiquiatra infantil Alberto Lasa, coautor del informe del Gobierno vasco 'Evaluación de la situación asistencial y recomendaciones terapéuticas en el TDAH'. "Se le atribuye una incidencia del 5% al 8% , y en determinados entornos hasta del 15% de la población infantil. No es así. Los niños hiperactivos son sólo una excepción", aclara. La falta de consenso entre los profesionales sanitarios es total. Más allá de las dudas sobre su existencia, no hay acuerdo sobre qué es la hiperactividad, cómo debe diagnosticarse ni cómo se ha de tratar. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si se trata de un trastorno infantil, como se decía hasta hace sólo unos años, o de una enfermedad crónica. "Los criterios van cambiando. La última moda es que se trata de una patología incurable que necesita terapia de por vida. La comparan con la necesidad de insulina para el diabético o las gafas para un miope", critica Alberto Lasa. Los especialistas que la atribuyen a un fallo en el cerebro la diagnostican mediante el análisis de dos test que rellenan los profesores del niño, por un lado, y los padres, por otro. En ellos, plantean preguntas como si el niño es muy movido, contesta a sus padres, si desobedece y se le caen las cosas a menudo. "Se sabe muy poco del desarrollo del Sistema Nervioso Central de los niños» -añade Tizón- pero sí se sabe que se halla en continua evolución al menos hasta los 7 u 8 años. Después se enfrentará a la apoptosis neuronal masiva de la adolescencia. Cómo para introducir crónicamente anfetaminas en ese cerebro del que sabemos tan poco, salvo su dinámina y plasticidad". Pero, ¿hasta qué punto son peligrosos los fármacos contra la hiperactividad? El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NHI) arranca su página de información ciudadana sobre el controvertido fármaco con una seria advertencia. "El metilfenidato -comercializado en España con los nombres de 'Concerta', 'Medikinet' y 'Rubifen'- puede crear hábito. Si toma demasiado puede sentir que no controla sus síntomas y que necesita tomarlo en grandes cantidades. También es posible que experimente cambios inusuales en su comportamiento". "Vender u obsequiarlo -añade la advertencia- puede causar daños a otras personas y constituye un delito". En países como Francia y Suecia su uso es prácticamente nulo; y está limitado legalmente por tener la consideración de sustancia estupefaciente. Sus efectos secundarios "más frecuentes" son pérdida de apetito, disminución del peso y estatura, trastornos del sueño, irritabilidad y ansiedad. Estudios recientes apuntan al deterioro de la capacidad cognitiva, la aparición de psicosis paranoide, que desaparece con su supresión, y también efectos cardiovasculares y crisis epilépticas. Otra consecuencia "temible" y polémica sobre su toma es el riesgo de utilización abusiva y predisposición a conductas toxicómanas. El Ministerio de Sanidad admite en una nota a los profesionales sanitarios que "su mecanismo de acción no se conoce con precisión" y que "no se dispone de datos suficientes respecto a los posibles efectos a largo plazo". La sanidad de EE UU añade algo más: "El metilfenidato puede causar muerte súbita en niños y adolescentes, especialmente en aquellos que tienen problemas cardíacos". El peso de los laboratorios   ¿Cómo es posible entonces que se dé a los niños algo tan peligroso? "Calmar a un niño agitado facilita la vida a todo el mundo", argumenta Juan Manzano, profesor de Psiquiatría infantil y juvenil en la Universidad de Ginebra. "A los padres les resulta más confortable oír que su niño estará bien con la toma de una pastilla que asumir, por ejemplo, un problema educativo. Y no olvidemos que toda industria, la que sea, tiende a vender su producto". En el centro de la polémica quedan las empresas farmacéuticas. El informe del Gobierno vasco alerta de que la mayoría de las guías de práctica clínica del TDAH "fallan en aspectos tan importantes como la rigurosidad de la metodología utilizada" y están financiadas "por la industria", que fabrica y comercializa la medicación. «La hiperactividad existe», concluye el reconocido psiquiatra francés Bernard Golse, "pero son muy pocos casos. Hablar de un 8% o un 10% de incidencia es una tontería muy triste, una falsedad difundida por los laboratorios farmacéuticos, que sólo quieren vender medicamentos".
  El documento pone en entredicho la existencia misma de la hiperactividad (TDAH) como enfermedad y llama la atención sobre el "creciente" e "indiscriminado" uso que se está haciendo de los psicoestimulantes para su tratamiento.  Esta tendencia, alertan, "se ve apoyada y favorecida por la difusión de la hipótesis, cuestionable, de que la causa" de este trastorno, "es exclusivamente neurológica y determinada genéticamente". El trabajo es concluyente. Ni existen pruebas diagnósticas para verificar la existencia del TDAH, ni la comunidad científica se pone de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de abordarlo. En todo caso, alertan de que "en nuestro país no se están siguiendo las recomendaciones sanitarias más básicas y prudentes en cuanto a la prescripción del metilfenidato", la droga que se prescribe contra la supuesta patología. La hiperactividad no es nueva. Comenzó a hablarse de ella a principios del siglo pasado, aunque ha sido en las últimas décadas cuando ha adquirido dimensiones epidémicas. Para muchos investigadores, como el neuropediatra estadounidense Fred Baughman, autor del superventas 'El fraude del TDAH', directamente no existe. Es sólo "un invento de la Psiquiatría" sin base científica alguna, que cuenta con el escudo protector de la industria. La mayoría de los profesionales de la salud lo considera como un síndrome de origen neurológico, que se controla con psicoestimulantes. Durante décadas, los defensores de esta idea, médicos de familia, pediatras y neuropediatras fundamentalmente, han buscado marcadores biológicos, pruebas de laboratorio como radiografías y escáneres que permitieran demostrar esta hipótesis. No los han logrado. "La Asociación Americana de Medicina llegó a afirmar en 1998 que el TDAH 'es uno de los trastornos mejor investigados de la Medicina'. No deja de ser una afirmación pintoresca al referirse a un cuadro cuya base genética no se ha demostrado ni de lejos", comenta el psiquiatra Jorge Tizón, fundador del Equipo de Prevención en Salud Mental de la Sanidad catalana.

Estudi sobre el vincle (apego) dels nens, en edat preescolar, amb la mare i el risc que això suposa en la seva adaptació al Jardí de la Infància: Poden els mestres notar-ne la diferència?


En aquest estudi s'aborden dos problemes en base a la Teoria del Vincle (apego):
Primerament s'ha investigat si una relació propera entre nens i mestres pot protegir als infants que no estan ben vinculats a les seves mares de resultats negatius, especialment en comportaments agressius. I per altre banda es va avaluar si la sensibilitat dels mestres pot protegir als infants amb un vincle segur, respecte d'altres relacions més fredes d'aquests mestres amb els seus alumnes.
Es va fer servir una mostra de 127 nens, i es va observar els vincles entre mares i nens de pre-escolar. A Kindergarten es va observar la sensibilitat dels mestres, la relació propera entre nens i mestres, i les conductes agressivesn qualificades pels mateixos professors.
Els resultats de l'anàlisi multinivell de la regressió geràrquica va mostrar per primera vegada que amb una bona relació propera entre mestres i alumnes, els infants amb un vincle menys segur presenten menys risc de comportaments agressius.
I per altre banda es va trobar que amb els mestres que tenen una alta sensibilitat, hi ha menys risc que els nens amb un vincle menys segur desenvolupin males relacions amb aquests professors.
Buyse, E., Verschueren, K. and Doumen, S. (2011), Preschoolers' attachment to Mother and Risk for Adjustment Problems in Kindergarten: Can Teachers Make a Difference?. Social Development, 20: 33–50. doi: 10.1111/j.1467-9507.2009.00555.x  Preschoolers' Attachment to Mother and Risk for Adjustment Problems: Can Teachers Make a Difference?

Ciència, política i pràctica: Tres cultures a la recerca d'una missió compartida


La investigació/recerca sobre el desenvolupament del nen, el disseny de les polítiques socials, i la prestació de serveis humans dels nens i les seves famílies reflecteixen les tres cultures relacionades però separades.
La capacitat de navegar a través de les seves fronteres, per entendre els seus diferents regles d'evidència, per parlar els seus idiomes distintius, i per aconseguir la credibilitat dels tres mons, mantenint un sentit d'integritat intel · lectual de cada un, exigeix ​​el respecte de les seves diferències i un compromís amb la seva missió compartida.
La transmissió del coneixement des de l'acadèmia als dominis de la política social i la pràctica és una tasca formidable.  Aquest desafiament podria ser facilitat per una taxonomia simple que diferenciés el coneixement establert a partir de dues hipòtesis raonables i de les afirmacions infundades i irresponsables que es fan en nom de la ciència.
Una inversió intercultural efectiva ofereix una potent estratègia per millorar tant la generació de noves investigacions com l'aplicació dels coneixements d'avantguarda per fer una diferència en les vides dels nens i les seves famílies.
Jack P. Shonkoff. Child Development, January/February 2000, Volume 71, Number 1, Pages 181–187  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8624.00132/pdf

TDAH més ansietat i depressió a l'edat adulta. ¿Son aquestes últimes secundàries al primer?.


David Feifel, MD, PhD
El Dr. David Feifel, professor de psiquiatria de la University of California San Diego (UCSD), i fundador/director del Programa de TDAH de l'Adult a la mateixa universitat exposa en un dels seus articles (Medscape Expert Viewpoint, 22/03/2011) que al llarg dels seus estudis amb persones afectades de TDAH, en l'edat adulta, ha detectat que una gran quantitat d'aquestes també pateixen depressió i ansietat concomitant.
Fins ara la major part dels professionals de la psiquiatria tractava aquests dos trastorns com a primaris, i de forma independent del TDAH. Però les conclussions a les que ha arribat aquest científic de la UCSD són molt diferents, ja que planteja la possibilitat que la depresssió i ansietat clíniques (reiteratives en el temps) que s'observa en molts pacients adults, diagnosticats amb TDAH, siguin causats per aquest darrer trastorn.
Com reconeixerem si la depressió i/o l'ansietat són secundàries al TDAH?, doncs posant atenció en la causa d'aquests trastorns. Els pacients ens explicaran que no se senten deprimits per cap mena de causa existencial, sinó que se senten frustrats per la impossibilitat d'assoliment de coses que haurien d'haver aconseguit!!
Hem de tenir present que molts adults amb TDAH són brillants i ambiciosos, i que fan uns grans esforços per arribar als seus objectius (professionals-acadèmics); però moltes vegades els resultats no són els esperats als de persones amb similiars capacitats.
Amb el temps apareix el desgast mental, cosa la qual els predisposa a la depressió clínica.
És important, en aquests cassos, treballar i tractar el trastorn primari, el TDAH, per a poder resoldre la resta de trastorns secundaris dels pacients, ansietats i depressions clíniques.

El cerebro sigue desarrollándose tras la adolescencia


Los cerebros de los adultos jóvenes siguen desarrollando conexiones en el lóbulo frontal, según se muestra en un estudio publicado en la revista Journal of Neuroscience, en el que se observa que el desarrollo del cerebro no se detiene en la adolescencia.
Para el estudio, los investigadores usaron imágenes de resonancia magnética para escanear los cerebros de 103 personas sanas entre los 5 y los 32 años. Los resultados mostraron que los cerebros de los adultos jóvenes siguen desarrollando conexiones en el lóbulo frontal, relacionado con tareas cognitivas complejas como la inhibición, el funcionamiento de alto nivel y la atención. El desarrollo continuo de las conexiones cerebrales podría deberse a la abundancia de experiencias vitales en la adultez temprana. Los investigadores también hallaron que algunas personas mostraban una reducción en la integridad de la materia blanca con el tiempo, una señal de degradación cerebral.
[J Neurosci 2011] Lebel C y Bealieu C

divendres, 2 de novembre de 2012

Síntomas de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: Diferencias en función de la edad y el sexo en una muestra comunitaria

Los síntomas de ansiedad en la infancia y adolescencia constituyen un importante factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos de ansiedad en etapas evolutivas posteriores. Este estudio examina la frecuencia y características de los síntomas de los principales trastornos de ansiedad en niños y adolescentes empleando una medida de autoinforme basada en las categorías diagnósticas del manual de la APA.


Orgilés, Mireia; Méndez, Xavier; Espada, José Pedro; Carballo, Jose Luis; Piqueras, José Antonio
Publicado en Rev Psiquiatr Salud Ment. 2012;05:115-20. - vol.05 núm 02Introducción
Los síntomas de ansiedad en la infancia y adolescencia constituyen un importante factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos de ansiedad en etapas evolutivas posteriores. Este estudio examina la frecuencia y características de los síntomas de los principales trastornos de ansiedad en niños y adolescentes empleando una medida de autoinforme basada en las categorías diagnósticas del manual de la APA.

Material y métodos
Se trata de un estudio transversal no intervencionista. Participaron 2.522 niños y adolescentes de 8 a 17 años (49% varones), reclutados de diversos colegios de la provincia de Alicante, que completaron la Escala de Ansiedad Infantil de Spence.

Resultados
La puntuación media obtenida en la escala (rango: 0-114) fue 25,15 (DT=13,54). El 26,41% de los niños y adolescentes mostraron puntuaciones elevadas en cualquier trastorno de ansiedad. Los síntomas de ansiedad por separación son los más frecuentes en la muestra (5,5%), seguidos por los miedos físicos (5,1%). Las niñas puntúan significativamente más alto en todos los trastornos (p<,001), excepto en el trastorno obsesivo-compulsivo. Se hallaron diferencias en función de la edad en todos los trastornos, excepto en los miedos físicos, pero los tamaños del efecto fueron medios únicamente en la ansiedad por separación, que desciende con la edad, y en la ansiedad generalizada, mayor en los adolescentes que en los niños.

Conclusiones
Se destaca la importancia de que, desde el ámbito de salud mental, se lleve a cabo una detección temprana de los síntomas de ansiedad en los niños a partir de 8 años para facilitar la intervención y evitar el desarrollo posterior de los trastornos de ansiedad


Discusión
El objetivo del presente estudio era examinar las características de los síntomas de los principales trastornos de ansiedad en una muestra amplia de niños y adolescentes con edades comprendidas entre 8 y 17 años. Los resultados del estudio muestran que los síntomas del trastorno de ansiedad por separación son los más frecuentes, seguidos por los síntomas de miedos físicos. Dichos hallazgos coinciden con los resultados de estudios previos que ponen de manifiesto que la ansiedad por separación, junto a las fobias específicas, es el trastorno de ansiedad más frecuente en población infanto-juvenil2. Nuestro estudio informa además de la frecuencia de los síntomas de otros trastornos de ansiedad menos estudiados en niños y adolescentes españoles, como la ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, este último el de menor prevalencia junto con la fobia social. El porcentaje de niños y adolescentes con puntuaciones altas en cualquier trastorno de ansiedad es mayor en nuestro estudio en comparación con trabajos previos2, 3, 4, 5. La mayor prevalencia encontrada podría deberse a que el presente estudio examina síntomas de trastornos de ansiedad y no trastornos diagnosticados.
Respecto a las diferencias en función del sexo, las niñas manifiestan más ansiedad que los niños en todos los trastornos, excepto en el trastorno obsesivo-compulsivo. Numerosos trabajos a nivel internacional17, 18 afirman que los trastornos de ansiedad son más frecuentes en el sexo femenino, lo cual coincide con los hallazgos de nuestro estudio. La ausencia de diferencias significativas en los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo en función del sexo coincide con los resultados de estudios previos en los que niños y niñas no difieren en el porcentaje que manifiesta los síntomas de dicho trastorno19.
Los resultados indican que a más edad menos síntomas de ansiedad por separación, de trastorno obsesivo-compulsivo y de pánico, pero más manifestaciones de fobia social y de ansiedad generalizada. Los tamaños del efecto sugieren además que es en los síntomas de ansiedad por separación y de ansiedad generalizada donde las diferencias en función de la edad son mayores, en comparación con los otros trastornos examinados. Que los síntomas de ansiedad por separación disminuyen con la edad es un hallazgo común en estudios previos6, y se explica debido a que se considera un miedo evolutivo que tiende a desaparecer conforme el niño madura, pero que puede constituir un trastorno de ansiedad propio de la infancia con inicio antes de los 18 años. A pesar de que estudios previos indican que el riesgo de padecer un trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno de pánico se incrementa con la edad20, 21, en nuestro trabajo la prevalencia es menor conforme aumenta la edad del niño, aunque el tamaño del efecto indica diferencias muy pequeñas. La discrepancia de los resultados con los hallazgos previos podría deberse a que en nuestro estudio se empleó una medida de autoinforme que evalúa síntomas elevados de ansiedad en muestra comunitaria pero no trastornos clínicos. Respecto a los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, estudios anteriores indican que los rituales y manías son frecuentes en los niños pequeños22, por lo que estos podrían haber considerado dichos rituales como manifestaciones excesivas, obteniendo de ese modo puntuaciones mayores que los adolescentes. La mayor puntuación alcanzada en fobia social y ansiedad generalizada a mayor edad coincide con la literatura científica existente que indica que tanto los miedos sociales como las preocupaciones excesivas propias del trastorno de ansiedad generalizada suelen aparecer a partir de la preadolescencia23, 24. Por último, los miedos físicos en los participantes de nuestro estudio se mantienen con la edad, en consistencia con los datos de la literatura que indican que los miedos y fobias que ocurren en la edad adulta podrían derivar de miedos intensos que aparecen en la infancia o adolescencia25.
El presente estudio presenta ciertas limitaciones y fortalezas. La principal limitación es que la información se recogió mediante el informe de los niños y adolescentes y no se obtuvieron medidas de la ansiedad a través de los padres. A pesar de la conveniencia de haber incluido en la evaluación a más de un informador, dado el componente subjetivo de malestar de los trastornos de ansiedad, la evaluación llevada a cabo por los propios sujetos se consideró una opción adecuada. Como fortaleza del estudio destacamos que se actualiza la información sobre la frecuencia y características de los síntomas de los trastornos de ansiedad en una muestra comunitaria infanto-juvenil, en base a la clasificación del manual de la APA, lo que permite conocer con mayor detalle determinados trastornos de ansiedad poco estudiados con niños y adolescentes españoles. El mayor conocimiento de dichos síntomas facilita su detección e intervención temprana por parte de los profesionales de salud mental, previniendo que dichas manifestaciones subclínicas constituyan en etapas evolutivas posteriores trastornos de ansiedad clínicos.FinanciaciónEsta investigación fue financiada por un proyecto Bancaja-UMH y un proyecto del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDU2008-05060).

Autor para correspondencia. morgiles@umh.es


Orgilés, Mireiaa; Méndez, Xavierb; Espada, José Pedroa; Carballo, Jose Luisa; Piqueras, José Antonioa
aDepartamento de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, España
bDepartamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Universidad de Murcia, Murcia, España

Artículo original